Bài Viết Tương Tự

thumbnail

ĐỀ THI THAM KHẢO KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020- MÔN TOÁN

Vào ngày 7/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của các môn. Dưới đây là đề thi tham khảo của môn Toán

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết