ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN LỚP 7 TRƯỜNG THCS-THPT LƯƠNG THẾ VINH NĂM HỌC 2019-2020

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm. (2 điểm)  Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Cho $\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{Q}$ là tập hợp các số đã biết. Ta có:

A. $\mathbb{N}=\mathbb{Z}=\mathbb{Q}$

B. $\mathbb{N}\subset \mathbb{Z}\subset \mathbb{Q}$

C. $\mathbb{N}\subset \mathbb{Q}\subset \mathbb{Z}$

D. $\mathbb{Q}\subset \mathbb{Z}\subset \mathbb{N}$

Câu 2. Ta có công thức

A. ${{a}^{m}}.{{a}^{n}}={{a}^{m.n}}$

B. ${{a}^{m}}\div {{a}^{n}}={{a}^{m\div n}}$

C. ${{a}^{m}}.{{a}^{n}}={{a}^{m+n}}$

D. ${{a}^{m}}+{{a}^{n}}={{a}^{m+n}}$

Câu 3. Hai góc đối đỉnh có số đo

A. Bằng nhau

B. Đối nhau

C. Bù nhau

D. Phụ nhau

Câu 4. Hai đường thẳng song song có số điểm chung

A. 1

B. 2

C. 0

D. Vô số

Phần II. Bài tập tự luận (8 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính

a. $\dfrac{15}{8}-\left[ \dfrac{3}{4}+\left( \dfrac{7}{8}-\dfrac{1}{4} \right) \right]$

b. ${{\left( -4 \right)}^{2}}.\dfrac{5}{48}-\left( \dfrac{-20}{3}+8\dfrac{5}{6} \right):\dfrac{26}{9}$

c. $\dfrac{5.6+6.7+7.8+8.9+9.10}{15.12+18.14+21.16+24.18+27.20}$

Bài 2. (1.5 điểm) Tìm $x$, biết

a. $\left( 1\dfrac{1}{4}x-17 \right):\dfrac{3}{{{5}^{2}}}=150$

b. $60%x-\dfrac{11}{5}=\dfrac{2}{5}x+\dfrac{17}{10}:5\dfrac{2}{3}$

c. ${{\left( \dfrac{5}{4} \right)}^{x}}=\dfrac{{{2}^{8}}}{{{5}^{4}}}$

Bài 3. (2 điểm) Hai đường thẳng $AB$ và $CD$ cắt nhau tại $O$ ($O$ không trùng với $A,B,C,D$), biết $\angle AOC={{60}^{0}}$

a. Tính số đo các góc $\angle AOD,\angle BOD,\angle BOC$

b. Vẽ tia $Ot$ là tia phân giác của $\angle AOC$, $O{t}’$ là tia đối của tia $Ot$. Vì sao $O{t}’$là tia phân giác của $\angle BOD$?

Bài 4. (0.5 điểm) Cho hình vẽ bên, biết $AB//DE$, $\angle ABC={{120}^{0}},\angle CDE={{130}^{0}}$

hinhde

a. Vẽ điểm $F$ sao cho $\angle BCF={{60}^{0}}$. Chứng minh rằng $CF//DE$

b. Tính số đo $\angle BCD$

Bài 5. Chứng minh rằng biểu thức sau không phải số nguyên:

$A=\dfrac{5}{4}+\dfrac{10}{9}+\dfrac{17}{16}+…+\dfrac{901}{900}$

KTCL MÔN TOÁN 7 LTV


Mọi ý kiến đóng góp và các câu hỏi thắc mắc về các bài viết hướng dẫn giải toán casio cũng như các vấn đề về máy tính Casio fx 580vnx , bạn đọc có thể gởi tin nhắn trực tiếp về fanpage DIỄN ĐÀN TOÁN CASIO

Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Bài Viết Tương Tự

1

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN NĂM 2022-TỈNH VĨNH PHÚC

Nguồn: Sưu tầm

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết