Về hai bài toán nguyên hàm/tích phân của chuyên Lam Sơn lần 3 (bài 1)

Hai bài toán này như sau:

nghls3a

Hai bài này có một đặc diểm chung là tìm nguyên hàm/tích phân của hàm tích số tức là có khuynh hướng dùng tích phân từng phần.

Tuy nhiên ở đây chúng tôi có một đề nghị đề nghị là khi tìm hàm nguyên hàm của hàm số $f(x).e^{ax+b}$ hoặc $f'(x).e^{ax+b}$ trước hết ta tính đạo hàm của $f(x).e^{ax+b}$.

Thật vậy  $\left(f(x).e^{ax+b}\right)’=e^{ax+b}(f'(x)+af(x))$  (đạo hàm của uv).

 

Từ đó suy ra:

$$\int e^{ax+b}f'(x)dx=f(x).e^{ax+b} – a\int e^{ax+b}f(x)dx$$

Áp dụng vào bài toán này với $a=2, b=0, \displaystyle \int f(x).e^{2x}dx=x^2+K \Rightarrow  f(x).e^{2x}= 2x$ ta có:

$$\displaystyle \int f'(x)e^{2x}dx=2x-2x^2+C$$ ta chọn C.

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 1

  Công thức phải nhớ 1. $u_n=u_1+(n-1)d$ 2. $S_n=\dfrac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$   a) $u_3=u_1+(3-1)d\qquad $ Đ   …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết