Câu 43 Chuyên Vinh 2020 lần 2 (19/7/2020)

43cv2

Giải:

Áp dụng công thức (xem chứng minh trong bài trước)

$$d(SD,BM)=\dfrac{12V_{SDBM}}{\sqrt{4c^2f^2-(a^2+d^2-b^2-e^2)^2}}$$

trong đó

  1. $c=SD=$ ccv 1 ; $f=BM=$f 1
  2. $a=SB=$ a; $d=DM=$dcv
  3. $b=SM=\sqrt{SA^2-AO^2+OM^2}=$  b 1($O$ là tâm hình vuông); $e=BD=$e
  4. Kết quả: kq 1 chọn C.
Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX-880BTG

Đề bài: Một vật thực hiện 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết