Câu 44 đề thi thử 2021 chuyên Trần Phú Hải Phòng

cau44hp

 

$$d(SA,BC)=\dfrac{12V_{SABC}}{\sqrt{4.SA^2.BC^2-(SB^2+AC^2-SC^2-AB^2)^2}}$$

 

$CH^2=AH^2+AC^2-2AH.AC.\cos 60^\circ$ hp44a

$SH=CH\tan 60^\circ$  hp44b

$SA^2=SH^2+HA^2=\dfrac{25}{9}$

$SB^2=SH^2+HB^2=\dfrac{22}{9}$

$SC^2=SH^2+HC^2=\dfrac{28}{9}$

 

$$d(SA,BC)=\dfrac{12\times \dfrac13\times SH\times \dfrac{\sqrt3}{4}}{\sqrt{4\times \dfrac{25}{9}-\left(\dfrac{22}{9}+1-\dfrac{28}{9}-1\right)^2}}$$

hp44c

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM CỰC TRỊ

Đề bài: Cho hàm số $(C)$ $f(x)=x^3+2x^2+x+2$. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết