Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba.

  • 26/04/2022
  • 225 lượt xem
  • tuantq

Phương pháp:

Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có dạng: $g(x)=y-\dfrac{y’.y”}{3y^{”’}}$.

+ Bước 1: Bấmw2để chuyển chế độ máy tính sang môi trường số phức.

+ Bước 2: Nhập vào máy tính biểu thức: $y-\dfrac{y’.y”}{3y^{”’}}$.

+ Bước 3: Bấm =để lưu biểu thức.

+ Bước 4: Bấmr với $x=i$ (đơn vị số phức, để làm xuất hiện $i$ ta bấmb).

+ Bước 5: Nhận kết quả dạng $Mi+N$. Phương trình cần tìm có dạng $y=Mx+N$.

Ví dụ 1: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số $y=-2x^3+3x^2+1$ là

A. $y=x-1$ B. $y=x+1$ C. $y=-x+1$ D. $y=-x-1$

Lời giải

001

Kết quả dạng $1+i$, phương trình cần tìm là $y=x+1$. Chọn B.

Chia sẻ

About Tạ Quang Tuấn

Tạ Quang Tuấn

Bài Viết Tương Tự

Giải câu 46 minh họa 2022

  Xét ba vectơ  $\overrightarrow{k}=(0;0;1), \overrightarrow{OA}=(-4;-3;3), \overrightarrow{n}=(1;1;1)$ chỉ xét phương án A hoặc D. Tọa …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết