Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba.

  • 26/04/2022
  • 826 lượt xem
  • tuantq

Phương pháp:

Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có dạng: $g(x)=y-\dfrac{y’.y”}{3y^{”’}}$.

+ Bước 1: Bấmw2để chuyển chế độ máy tính sang môi trường số phức.

+ Bước 2: Nhập vào máy tính biểu thức: $y-\dfrac{y’.y”}{3y^{”’}}$.

+ Bước 3: Bấm =để lưu biểu thức.

+ Bước 4: Bấmr với $x=i$ (đơn vị số phức, để làm xuất hiện $i$ ta bấmb).

+ Bước 5: Nhận kết quả dạng $Mi+N$. Phương trình cần tìm có dạng $y=Mx+N$.

Ví dụ 1: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số $y=-2x^3+3x^2+1$ là

A. $y=x-1$ B. $y=x+1$ C. $y=-x+1$ D. $y=-x-1$

Lời giải

001

Kết quả dạng $1+i$, phương trình cần tìm là $y=x+1$. Chọn B.

Chia sẻ

About Tạ Quang Tuấn

Tạ Quang Tuấn

Bài Viết Tương Tự

Giải câu 48 đề thi minh hoạ của BGD và ĐT

  Chọn hệ trục toạ độ $Oxy$ gốc $O\equiv B$, tia $Ox$ qua $C$, tia …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết