ỨNG DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TỨ DIÊN

  • 29/03/2023
  • 355 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có $A(1;0;0), B(0;1;1), C(2;1;0), D(0;1;3)$. Tính thể tích của tứ diện $ABCD$

Lời giải

Sử dụng công thức tính thể tích $V_{ABCD}=\dfrac{1}{6}\begin{vmatrix}
[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}].\overrightarrow{AD}\end{vmatrix}$

Mở tính năng Vecto trên máy tính Fx-880BTG

1 40

2 38

$\overrightarrow{AB}=(-1;1;1)$

$\overrightarrow{AC}=(1;1;0)$

$\overrightarrow{AD}=(-1;1;3)$

Lưu $\overrightarrow{AB}$ vào VctA

1 41

2 39

Lưu $\overrightarrow{AC}$ vào VctB

1 42

2 40

Lưu $\overrightarrow{AD}$ vào VctC

1 43

2 41

Thiết lập công thức tính thể tích khối tứ diện $ABCD$: $V_{ABCD}=\dfrac{1}{6}\begin{vmatrix}
[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}].\overrightarrow{AD}\end{vmatrix}$

1 44

2 42

Vậy thể tích khối tứ diện $ABCD$: $V_{ABCD}=\dfrac{1}{6}\begin{vmatrix}
[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}].\overrightarrow{AD}\end{vmatrix}=\dfrac{2}{3}$

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Giải câu 45 đề thi minh hoạ BGD và ĐT

 

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết