Ứng dụng Casio fx 580vnx - Viết phương trình đường phân giác

Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(1;2;−1),B(2;−1;3),C(−4;7;5). Viết phương trình đường phân giác trong góc B của tam giác ABC.

1. Nhập vectơ [latex]\overrightarrow{BA}=(-1;2;-4)[/latex] w513 206

2. Nhập vectơ [latex]\overrightarrow{BC}=(-8;8;2)[/latex] T123 208

3. Ướm thử độ dài mỗi vectơ 209

4. Vectơ chỉ phương của đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là:

TR43+TR44 210

211

212

Vậy phương trình đường phân giác trong góc B của tam giác ABC

[latex]\large \frac{x-2}{4}=\frac{y+1}{-7}=\frac{z-3}{3}[/latex]

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

Tìm Giá Trị Lớn Nhất/Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Bằng Máy Tính Casio fx-580VN X

Ví dụ minh họa: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+35$ trên đoạn …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết