Ứng dụng Casio fx 580vnx Tìm nhanh nguyên hàm của hàm số

Ví dụ Tìm nguyên hàm của hàm số [latex]\large y=f(x)=\frac{1}{x^3+x^5}[/latex]

A. [latex]\large F(x)=\frac{1}{2x^2}-ln|x|+\frac{1}{2}ln(1+x^2)+C[/latex]

B. [latex]\large F(x)=-\frac{1}{2x^2}-ln|x|+\frac{1}{2}ln(1+x^2)+C[/latex]

C. [latex]\large F(x)=-\frac{1}{2x^2}-ln|x|-\frac{1}{2}ln(1+x^2)+C[/latex]

D. [latex]\large F(x)=-\frac{1}{2x^2}+ln|x|+\frac{1}{2}ln(1+x^2)+C[/latex]

w8 227

w8 228

229

Cách thực hiện này mang ý nghĩa sư phạm nhiều hơn là mang ý nghĩa về việc tính toán. Vì máy tính phải tính 60 tích phân nên thời gian thực hiện chậm.

Duyệt bảng ta thấy [latex]\large g(x)[/latex] là hằng số, điều này phù hợp với định nghĩa nguyên hàm:

gif

Vậy phương án đúng là B.

Nếu bỏ qua yếu tố sư phạm, chỉ quan tâm tới việc nhanh chóng biết kết quả, ta sẽ thực hiện theo phương pháp truyền thống như sau:

1. Lấy một số ngẫu nhiên lưu vào A.230

2. Thử phương án A. 231

3. Thử phương án B. 232  [latex]\large \approx 0[/latex] (đúng). Vậy chọn B.

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 1

  Công thức phải nhớ 1. $u_n=u_1+(n-1)d$ 2. $S_n=\dfrac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$   a) $u_3=u_1+(3-1)d\qquad $ Đ   …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết