ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG BẢNG GIÁ TRỊ TRÊN MÁY CASIO FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN TÌM GTLN, GTNN

  • 12/09/2022
  • 672 lượt xem
  • thaohlt

Câu 1: Tìm GTLN của hàm số $y=\dfrac{2x^2+3x+3}{x+1}$ trên đoạn $[0;2]$.

A. $3$.             B. $\dfrac{17}{3}$.             C.$6$.             D. $5$.

 

Lời giải

 

Bước 1: Chọn phương thức tính toán Bảng giá trị.

2

3

 

Bước 2: Nhập hàm số $f(x)=\dfrac{2x^2+3x+3}{x+1}$.

2 1

5

 

Bước 3: Nhập $Start=0$, $End=2$, $Step=(2-0):44$.

2 2

5 1

 

Bước 4: Quan sát bảng giá trị $f(x)$ đưa ra kết luận.

5 2

 

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là $\dfrac{17}{3}$.

Chọn B.

 

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=\sqrt{3-2x-x^2}$ là

A. $1$.             B. $2$.             C.$3$.             D. $4$.

 

Lời giải

 

Bước 1: Điều kiện của $f(x)$ $\Rightarrow 3-2x-x^2$ ≥ $0$ $\Leftrightarrow -3$≤$x$≤$1$.

2 3

5 3

 

Bước 2: Chọn phương thức tính toán bảng tính.

2

3

 

Bước 3: Nhập hàm số $f(x)=\sqrt{3-2x-x^2}$.

2 4

5 4

 

Bước 4: Nhập $Start=-3$, $End=1$, $Step=(1-(-3)):44$.

2 6

5 6

 

 

Bước 5: Quan sát bảng giá trị $f(x)$ đưa ra kết luận.

5 7

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là $2$.

Chọn B.

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Huỳnh Lê Thu Thảo

Bài Viết Tương Tự

Việc hiển thị 24 (hoặc nhiều hơn) chữ số trên máy tính Casio fx-880BTG

  BÀI VIẾT NÀY CHỈ DÀNH CHO HSG MTCT VÀ GV PHỤ TRÁCH ĐỘI TUYỂN …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết