TVM Kết nối tri thức (tiếp theo và hết)

tvmkn2 7

 

tvmkn2 1a

Vận hành trên màn hình CAS của Geobebra

(gọi cú pháp và bỏ hai tham số cuối cùng)

tvmknm 1a

 

Vận hành trên máy tính Casio fx-880BTG.

Áp dụng công thức (SGK KNTT)

$A=P\left[\dfrac{(1+i)^n-1}{i}\right]$ tvmknm 1d

Theo thông lệ quốc tế của thuật ngữ TVM thì công thức trên sẽ viết lại là: $$\text{FV}=\text{PMT} \left[\dfrac{(1+r)^n-1}{r}\right]$$

 

tvmkn2 1b

Vận hành trên màn hình CAS của Geobebra

(gọi cú pháp và bỏ hai tham số cuối cùng)

tvmknm 1b

 

Vận hành trên máy tính Casio fx-880BTG.

Áp dụng công thức (SGK KNTT) thay $A=V(1+i)^n$

$V(1+i)^n=P\left[\dfrac{(1+i)^n-1}{i} \right] ⇔ V=P\left[\dfrac{1-(1+i)^{-n}}{i} \right]$ tvmknm 1c


 

Cách khác giải phương trình $\text{PV}(1+r)^n=\text{PMT}\dfrac{(1+r)^n-1}{5}$ để tìm PV (giá trị hiện tại)

tvmknm 1f

 

tvmkn2 1c

Vận hành trên màn hình CAS của Geobebra

(gọi cú pháp, lấy $\text{PV}=0 $ và bỏ tham số cuối cùng)

tvmknm 2a

 

Vận hành trên máy tính Casio fx-880BTG.

Áp dụng công thức (SGK KNTT)

$A=P\left[\dfrac{(1+i)^n-1}{i}\right]$ để giải phương trình tìm $n$.
tvmknm 1g

 

tvmkn2 1d1

Giải thích cách tính trong Geogebra:

Ta thực hiện các câu b, c, d trên Geogebra.

Ta có hai khoản đầu tư:

Khoản đầu tư thứ nhất, gửi 1 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất $\dfrac{6\%}{12}$/tháng, với kỳ hạn 6 tháng. (Ngày 1/1/ nộp tiền nhưng phải đến 1/2 mới tính lãi kép đến ngày 1/7 là 6 tháng.)

Khoản đầu tư thứ hai, gửi định ky 0,5 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất $\dfrac{6\%}{12}$/tháng, với kỳ hạn 6 tháng. Kỳ hạn nộp tiền bắt dầu từ 1/2 đến ngày 1/7 là 6 tháng.

 

 

Vận hành trên màn hình CAS của Geobebra

(gọi cú pháp, lấy $\text{PMT}=0 $ ở hàm thứ nhất, và bỏ tham số cuối cùng, riêng đối với hàm thứ hai bỏ luôn $\text{PV}$)

tvmknm 2b

 

Vận hành trên máy tính Casio fx-880BTG.

Lưu các kết quả trung gian vào AB.
tvmkn2 2a 1

 

Đối chiếu:

tvmkn2 1d2a

Vận hành trên máy tính Casio fx-880BTG.

Nhập thuật toán đơn giản lên máy tính: tvmkn2 2b

Bấm OK hoặc EXE 6 lần: tvmkn2 2c

 

tvmkn2 1d2b

Vận hành trên màn hình CAS của Geobebra

tvmkn2 2d

 

Vận hành trên máy tính Casio fx-880BTG.

Nhập thuật toán đơn giản lên máy tính: tvmkn2 3a

Bấm OK hoặc EXE 6 lần: tvmkn2 3b

 

ĐỌC TIẾP

 

  1. 1. Chuẩn bị trong Geogebra
  2. 2. Tiền tệ – Lãi suất
  3. 3. Tín dụng – Vay nợ
  4. 4. Đầu tư tài chánh – Lập kế hoạch tài chánh cá nhân

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Câu 41 (mã đề 119) TNPT 2024

Câu 41: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có ba điểm cực trị …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết