TVM Chân trời sáng tạo (Tiền tệ - Lãi suất)

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 12
BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

 
 
tvmct1 1a

tvmct1 1bm
 

VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA

 
Trong Geogebra, CAS không có cú pháp tính lãi đơn. Do đó ta quy ước: lãi đơn là lãi kép một kỳ hạn. Trong trường hợp này kỳ-hạn-phát-sinh-lãi là bao nhiêu không ảnh hưởng tới đáp số, nhưng lãi suất phải tính đủ, ví dụ lãi suất là $6\%$/năm, nhưng với 1 kỳ hạn là 5 năm thì lãi suất sẽ là $6\%\times 5$.
 
tvmct1 1c

 

VẬN HÀNH TRÊN CASIO fx-880BTG

Ta có công thức tính giá trị tương lai theo phương thức lãi đơn là $\text{FV}=\text{PV}(1+nr)$

và giá trị tương lai theo phương thức lãi kép là $\text{FV}=\text{PV}(1+r)^n$.

tvmct1 1d 1

 

Đối chiếu:

tvmct1 1bh

 

tvmct1 2am

VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA

Lưu ý: Lãi đơn trong geogebra được quy ước là lãi kép 1 kỳ hạn, với lãi suất cho đúng 1 kỳ hạn.
tvmct1 2b

 

VẬN HÀNH TRÊN CASIO fx-880BTG

tvmct1 2c

 

Đối chiếu:

tvmct1 2ah

 

Để bài học không nặng nề, vấn đề về tỉ lệ lạm phát sẽ được trình bày sau.

 

 

  1. 1. Tiền tệ – Lãi suất
  2. 2. Tín dụng – Vay nợ (link chưa hoạt động)
  3. 3. Đầu tư tài chánh – Lập kế hoạch tài chánh cá nhân
    (link chưa hoạt động)

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Câu 41 (mã đề 119) TNPT 2024

Câu 41: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có ba điểm cực trị …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết