TVM bộ sách chân trời sáng tạo (Kế hoạch tài chánh các nhân)

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 12
BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

 
 
tvmct3 1a

tvmct3 1bh

VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA

tvmct3 1cm

 

VẬN HÀNH TRÊN CASIO fx-880BTG

tvmct3 1em

 

Đối chiếu:

tvmct3 1dm

 

tvmct3 1bb

VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA

tvmct3 2a

 

VẬN HÀNH TRÊN CASIO fx-880BTG

tvmct3 2b

 

tvmct3 1bp

VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA

tvmct3 1cb
tvmct3 1cp

 

Đối chiếu:

tvmct3 2c

 

tvmct3 1bn

VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA

tvmct3 1cn

 

VẬN HÀNH TRÊN CASIO fx-880BTG

tvmct3 2e

 

Đối chiếu:

tvmct3 2d

 

 

Bài toán dòng tiền đều sẽ được xem như bài toán niên kim, tức là mỗi một kỳ hạn đều đặn, nhà đầu tư gửi một khoản tiền bằng nhau (khách hàng vay ngân hàng và đóng một khoản tiền bằng nhau) (gọi là Payment) với lãi suất cố dịnh theo thể thức lãi kép, trong $n$ kỳ hạn để cuối cùng nhận được một khoản tiền gọi là FutureValue.

Ta có công thức $$\text{FV}=\text{PMT}.\dfrac{(1+r)^n-1}{r}$$

Nếu đề bài không cho $\text{FV}$ thì ta thay $\text{FV} =\text{PV}. (1+r)^n$.
 
tvmct4 1a

VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA

tvmct4 1b

 

VẬN HÀNH TRÊN CASIO fx-880BTG

tvmct4 1d

 

Đối chiếu

tvmct4 1d 2

tvmct4 2a

VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA

tvmct4 2b 1

 

VẬN HÀNH TRÊN CASIO fx-880BTG

tvmct4 2c 1

 

Đối chiếu:

tvmct4 2d

 

tvmct4 2e

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Câu 41 (mã đề 119) TNPT 2024

Câu 41: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có ba điểm cực trị …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết