TÌM NHANH TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX 580VNX

Bài toán tìm tiệm cận hàm số là một nội dung quan trọng trong chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, chương trình Giải tích lớp 12. Nội dung này thường xuyên có mặt trong các đề thi, kiểm tra. Nắm được phương pháp xác định tiệm cận hàm số trên máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX là mục tiêu của bài viết này.

Bài toán tìm tiệm cận hàm số sau: Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số [latex]\frac{\sqrt{x+9}-3}{{{x}^{2}}+x}[/latex] là:

  1. 3
  2. 2
  3. 0
  4. 1

(Trích câu 18 – Mã đề 101 đề thi THPTQG 2018)

 Lời giải tự luận

Ta nhắc lại về định nghĩa tiệm cận đứng, đường thẳng $latex x={{x}_{0}}$ được gọi là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $latex y=f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thoả mãn:

$latex \underset{x\to x_{0}^{-}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=+\infty \\ \underset{x\to x_{0}^{-}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=-\infty \\ \underset{x\to x_{0}^{+}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=+\infty \\ \underset{x\to x_{0}^{+}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=-\infty$

Quay trở lại bài toán trên, ta có tập xác định của $latex f(x)$ là: $latex D=[-9;+\infty )\backslash \{0;1\}$.

Ta có: $latex \underset{x\to -{{1}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{\sqrt{x+9}-3}{{{x}^{2}}+x}=+\infty$ nên $latex x=-1$ là tiệm cận đứng

Mặc khác:

$latex \begin{align}   & \underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{\sqrt{x+9}-3}{{{x}^{2}}+x} \\  & =\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{\left( \sqrt{x+9}-3 \right)\left( \sqrt{x+9}+3 \right)}{\left( {{x}^{2}}+x \right)\left( \sqrt{x+9}+3 \right)} \\  & =\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{x+9-9}{\left( {{x}^{2}}+x \right)\left( \sqrt{x+9}+3 \right)} \\  & =\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{1}{\left( x+1 \right)\left( \sqrt{x+9}+3 \right)} \\  & =\dfrac{1}{6} \\ \end{align}$

Nên $latex x=0$ không phải là tiệm cận đứng.

Vậy chỉ có 1 đường tiệm cận đứng do đó ta chọn đáp án D.

Chúng ta có thể xác định nhanh giới hạn của $latex f(x)$ bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX như sau:

Bước 1: Nhập biểu thức $latex f(x)$

  • Cách bấm: as[+9$p3R[d+[
  • Máy tính hiển thị:
tìm tiệm cận hàm số trên casio fx 580vnx
Nhập biểu thức như trên

Bước 2: Để tính $latex \underset{x\to -{{1}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt{x+9}-3}{{{x}^{2}}+x}$ ta có thể CALC tại giá trị $latex x=-1+{{10}^{-6}}\approx -1$

  • Cách bấm: as[+9$p3R[d+[==
  • Máy tính hiển thị:

tìm tiệm cận hàm số trên casio fx 580vnx

tìm tiệm cận hàm số trên casio fx 580vnx
Kết quả CALC

Từ kết quả ta dự đoán $latex \underset{x\to -{{1}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{\sqrt{x+9}-3}{{{x}^{2}}+x}=+\infty$ nên $latex x=-1$ là một tiệm cận đứng.

Bước 3: Để tính $latex \underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{\sqrt{x+9}-3}{{{x}^{2}}+x}$ ta có thể CALC tại giá trị $latex x=0+{{10}^{-6}}\approx 0$

  • Cách bấm: !r0+10Kp6==
  • Máy tính hiển thị:

tìm tiệm cận hàm số trên casio fx 580vnx

tìm tiệm cận hàm số trên casio fx 580vnx
Kết quả CALC

Từ kết quả ta dự đoán $latex \underset{x\to -{{1}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{\sqrt{x+9}-3}{{{x}^{2}}+x}=0,1666649544\approx \dfrac{1}{6}$ nên $latex x=0$ không là một tiệm cận đứng.

Các bạn tham khảo đồ thị của hàm số và đường tiệm cận đứng qua hình sau:

tìm tiệm cận hàm số trên casio fx 580vnx
Đồ thị hàm số và đường tiệm cận

Trên đây diendanmaytinhcamtay.vn đã giới thiệu cho các bạn cách tìm tiệm cận đứng để giải bài toán tìm tiệm cận hàm số trong đề thi THPTQG 2018. Truy cập diễn đàn mỗi ngày để xem thêm nhiều bài toán ứng dụng hay về cách sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX.

Chia sẻ

About Bitex Casio

Bitex Casio

Bài Viết Tương Tự

GIAI DE MINH HOA THPT 2022

GIẢI ĐỀ MINH HỌA 2022-MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU-CÂU 1 ĐẾN CÂU 10

Mời các bạn xem $10$ câu mức độ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU thuộc đề MINH …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết