Tìm phần thực và phần ảo của số phức z

Tìm phần thực và phần ảo của số phức z

Đề bài: Tìm phần thực, phần ảo, module của số phức sau:

[latex]z=\left(\dfrac{1+i}{1-i} \right)^8+\left(\dfrac{1-i}{1+i} \right)^8[/latex]

Bài giải

Chuyển sang chương trình số phức bấm: w2
Ghi vào màn hình:

[latex]\left(\dfrac{1+i}{1-i} \right)^8+\left(\dfrac{1-i}{1+i} \right)^8[/latex]

Bấm = ta được phần thực của số phức là 2, phần ảo là 0.
Mô-đun của số phức bằng 2.
 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

Xac dinh huong tich vecto bang Quy tac ban tay phai

TÍNH TÍCH VÔ HƯỚNG CÓ HƯỚNG VÉC TƠ

Phương pháp $\lozenge$ Lệnh đăng nhập môi trường véc tơ MODE 8 $\lozenge$ Nhập thông …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết