Thể tích lớn nhất và nhỏ nhất của buồng đốt Pít-tông chuyển động

Đề bài: Hình vẽ dưới đây mô tả hai trong bốn kỳ hoạt động của một động cơ đốt trong. Buồng đốt chứa khí đốt là một khối trụ có thể tích thay đổi bởi sự chuyển động lên xuống của một Pít-tông trong xi lanh. Khoảng cách từ trục khuỷu đến điểm chuyển lực lên thanh truyền là r = 2cm; xi lanh có đường kính d = 6 cm. Gọi lần lượt là thể tích lớn nhất và nhỏ nhất của buồng đốt Pít-tông chuyển động. Tính [latex]V_1-V_2[/latex].

2018 01 12 091323

Nguyên lí hoạt động:

Kết quả hình ảnh cho thông số của xi lanh công nghệ 9

Hành trình của piston: khoảng chạy của piston trong xilanh giữa hai điểm chết: [latex]S = 2 * R[/latex]. Trong đó: [latex]R[/latex] – bán kính quay của trục khuỷu.

Trong đó thể tích công tác: Thể tích xilanh giới hạn từ điểm cực tiểu đến điểm cực đại:

[latex]{{V}_{h}}=\dfrac{\pi .{{D}^{2}}}{4}.S[/latex] với [latex]D[/latex] là đường kính xilanh.

Thay số vào ta được: [latex]{{V}_{h}}=\dfrac{\pi .{{D}^{2}}}{4}.S=\dfrac{\pi .{{D}^{2}}}{4}.2R=\dfrac{\pi .{{D}^{2}}}{2}.R=\dfrac{\pi {{.6}^{2}}}{2}.2=36\pi $ cm$^3[/latex]

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

Dùng Máy tính Casio fx-880BTG khai căn một biểu thức chứa căn

  Viết kết quả cho phép tính $\ \sqrt{A\pm\sqrt{B}}$       Cơ sở lý …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết