Sử dụng Geogebra giải toán Ứng dụng toán học vào tài chính

Chuyên đề 12 – ứng dụng toán học vào tài chánh
BÀI 1: PHẦN CHUẨN BỊ TRONG GEOGEBRA

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

1. Cài đặt làm tròn chữ số thập phân và gọi CAS.

2. Thuật ngữ TVM trong Geogebra.

 

 

 

 

1. Cài đặt CAS trong Geogebra

 

Trước hết trong Geogebra ta cài đặt sự hiển thị số thập với 9 chữ số sau dấu phẩy. Bấm OPTIONS – Rounding – 10 Decimal places.

Quy ước làm tròn số (của ngân hàng/không phải của Toán học): Làm tròn lên. Ví dụ: 12,134 % sẽ làm tròn (2 chữ số thập phân) thành 12,14%

Để mở màn hình CAS (computer Algebra System), ta bấm CTRL + SHIFT + K.

 

tvmkn1b
 
 

2. Thuật ngữ TVM trong Geogrbra:

 
 
 

Payment (số tiền đóng định kỳ), nếu không phải là bài toán đóng định kỳ (đầu tư, vay trả góp) thì nhập số $0$.
 
Rate (lãi suất), viết có dấu phần trăm và nói rõ lãi suất theo kỳ hạn nào. Nếu lãi suất ngân hàng 6%/năm mà kỳ hạn là tháng thì phải nhập 6%/12.
 
FutureValue (giá trị tương lai). Nếu xuất ra dấu $+$ thì khách hàng CÓ, xuất ra dấu $-$ khách hàng NỢ.
 
PresentValue (giá trị hiện tại), nếu khách hàng nộp tiền vào ngân hàng, nhập dấu $-$ (nghĩa là ngân hàng nợ, khách hàng CÓ), nếu khách hàng vay ngân hàng, nhập dấu $+$ (nghĩa là ngân hàng CÓ, khách hàng nợ).

Vậy nhập dấu $+$ hay dấu $-$ là để nói về ngân hàng (ngân hàng nợ $-$, ngân hàng có $+$).
 
Periods (kỳ hạn), nếu kỳ hạn là tháng mà bài toán cho năm thì lấy năm nhân 12.

 

ĐỌC TIẾP

 

I. BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC
  1. 1. Tiền tệ – Lãi suất
  2. 2. Tín dụng – Vay nợ
  3. 3. Đầu tư tài chánh – Lập kế hoạch tài chánh cá nhân

 

 

 

II. BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
  1. 1. Tiền tệ – Lãi suất
  2. 2. Tín dụng – Vay nợ
  3. 3. Đầu tư tài chánh – Lập kế hoạch tài chánh cá nhân
    (link chưa hoạt động)

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Câu 41 (mã đề 119) TNPT 2024

Câu 41: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có ba điểm cực trị …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết