PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU-ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN TOÁN

  • 27/07/2022
  • 34 lượt xem
  • thaohlt

ĐỀ BÀI: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $S$ tâm $I(1;4;2)$ bán kính bằng $2$. Gọi $M,N$ là hai điểm lần lượt thuộc hai trục Ox, Oy sao cho đường thẳng MN tiếp xúc với $(S)$, đồng thời mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OIMN$ có bán kính bằng $\dfrac{7}{2}$. Gọi $A$ là tiếp điểm của $MN$ và $(S)$, giá trị $AM.AN$ bằng

$A. 14$

$B. 9\sqrt{2}$

$C. 6\sqrt{2}$

$D. 8$

BÀI GIẢNG CHI TIẾT

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Huỳnh Lê Thu Thảo

Bài Viết Tương Tự

TÌM NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOLVER

Tìm nghiệm của phương trình vô tỉ nhờ sự hỗ trợ của máy tính Casio …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết