PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU-ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN TOÁN

  • 27/07/2022
  • 115 lượt xem
  • thaohlt

ĐỀ BÀI: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $S$ tâm $I(1;4;2)$ bán kính bằng $2$. Gọi $M,N$ là hai điểm lần lượt thuộc hai trục Ox, Oy sao cho đường thẳng MN tiếp xúc với $(S)$, đồng thời mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OIMN$ có bán kính bằng $\dfrac{7}{2}$. Gọi $A$ là tiếp điểm của $MN$ và $(S)$, giá trị $AM.AN$ bằng

$A. 14$

$B. 9\sqrt{2}$

$C. 6\sqrt{2}$

$D. 8$

BÀI GIẢNG CHI TIẾT

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Huỳnh Lê Thu Thảo

Bài Viết Tương Tự

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG BIỂU DIỄN VÀ GIẢI BÀI TOÁN TẬP HỢP (CTST)

Đề bài: (Bài 9 trang 27 sách CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)   Cho    $A=\begin{Bmatrix}x\in\mathbb{R}|1-2x\leq …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết