Phương trình đề thi Sở Giáo dục Bình Dương

Phương trình đề thi Sở Giáo dục Bình Dương

Đề thi Sở Giáo dục Bình Dương

Giải phương trình:
$$\sqrt {3x – 2}  + \sqrt {x – 1}  = 4x – 9 + 2\sqrt {3{x^2} – 5x + 2} $$
Đặt $t=\sqrt{3x-2}+\sqrt{x-1},\,t\geq 0$.

Ta được $t^2=4x-3+\sqrt{3x^2-5x+2}$, phương trình ban đầu trở thành:
$$t^2-6=t \Leftrightarrow t^2-t-6=0$$.Giải phương trình này nhận được:
$$\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
3{x^2} – 5x + 2 = 36 – 24x + 4{x^2}\\x \le 3
\end{array} \right.\\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x^2} – 19x + 34 = 0\\x \le 3
\end{array} \right.\\\Leftrightarrow x = 2
\end{array}$$ 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

Tetrahedron

Lại nói về việc vận dụng công thức góc giữa hai mặt bên của khối tứ diện

Một trong các yêu cầu thiết thực của việc giải trắc nghiệm HHKG đó là …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết