Giải câu 49 đề minh họa 2021

mh1a 1

Gọi $B$ là điểm biểu diễn của $z_1$ và $D$ là điểm biểu diễn của $z_2$. Theo đề bài $|z_1-z_2|=\sqrt3$ nên $\widehat{DOB}=60^\circ$. Gọi $B’$ là điểm biểu diễn của số phức $3z_1$ và $E$ là điểm biếu diễn của số phức $3z_1+z_2$. Vì $\widehat{ODE}=120^\circ$ nên:

$OE^2=3^2+2^2-2\times 3\times 2 \cos 120^\circ=19$. Gọi $F$ là điểm biểu diễn của số phức $-5i$ và gọi $G$ là điểm biếu diễn của số phức $3z_1+z_2-5i$. Ta có:

$|3z_1+z_2-5i|=OG=\sqrt{44-10\sqrt{19}\cos x}$ với $x=\widehat{OEG}$

 

Lập bảng giá trị của hàm số $f(x)=\sqrt{44-10\sqrt{19}\cos x}$ với $x \in [0;\pi]$

mh2a mh2b mh2c

ta chọn B.

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Sử dụng Geogebra giải toán Ứng dụng toán học vào tài chính

Chuyên đề 12 – ứng dụng toán học vào tài chánh BÀI 1: PHẦN CHUẨN …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết