ChatGPT giải câu 45 (mã đề 119) như thế nào?

chat1

chat2

chat3

chat4

chat5

chat6

chat7

Nhận xét:. Phương châm của chatGPT là:

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng.

Vậy:

 

1) Khi sử dụng ChatGPT để giải toán, người dùng (học sinh/giáo viên) phải theo dõi tiến trình giải của nó. Khi phát hiện nó nhầm lẫn (nó thường nhầm lẫn), phải chat với nó để nó kiểm tra lại, và khi tự khẳng định là sai, chatGPT sẽ điều chỉnh lời giải. Có thể nhầm lẫn nhiều lần, nên phải chat nhiều lần.

 

2) Học sinh phải đọc bài giải của ChatGPT và phải biên tập lại bài giải (nếu muốn sử dụng bài giải này để nộp cho giáo viên). Copy nguyên si bài giải của chatGPT sẽ phản tác dụng.

 

2) Đối chiếu bài giải của ChatGPT với bài giải của Thầy Sơn trên Diễn đàn này.

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Sử dụng Geogebra giải toán Ứng dụng toán học vào tài chính

Chuyên đề 12 – ứng dụng toán học vào tài chánh BÀI 1: PHẦN CHUẨN …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết