Kỹ năng sử dụng SOLVE tìm GTLN GTNN

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\sqrt{1+x}+\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}.\sqrt{3-x}$ bằng:

  1. $\dfrac{9}{{10}}$
  2. $2\sqrt 2 – 1$
  3. $\dfrac{8}{{10}}$
  4. $2\sqrt 2 – 2$

Giải trên máy tính CASIO fx-570VN PLUS:

  1. SHIFT SOLVE cho hàm số $\sqrt {1 + x} + \sqrt {3 – x} – \sqrt {x + 1} .\sqrt {3 – x}  = \dfrac{9}{{10}}$. Nếu thu được nghiệm $x \in \left[ { – 1;3} \right]$ thì tạm sử dụng kết quả trong đáp án A.

 

2017 11 20 115018

Vậy có đáp án A, B, D thỏa mãn, trong các đáp án đó, nhận thấy $2\sqrt 2  – 2$ nhỏ nhất nên chọn đáp án D.

  

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

Tetrahedron

Lại nói về việc vận dụng công thức góc giữa hai mặt bên của khối tứ diện

Một trong các yêu cầu thiết thực của việc giải trắc nghiệm HHKG đó là …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết