Đề thi chọn HSG MTCT Quốc học Huế 2015-2016 Lớp 11

Đề thi chọn HSG MTCT Quốc học Huế 2015-2016 Lớp 11

Đề bài: Cho dãy số $(u_n)$ với $u_1=\sqrt{2};\,u_2=\sqrt{2+\sqrt[3]{3}};\,u_3=\sqrt{2+\sqrt[3]{3+\sqrt[4]{4}}};\,u_4=\sqrt{2+\sqrt[3]{3+\sqrt[4]{4+\sqrt[5]{5}}}}\,…$

Nêu quy trình bấm phím để tính $u_{35}$.
(Câu hỏi của thành viên trên Facebook Diễn đàn)

Bài giải

Ta cần tìm:

$S=\sqrt{2+\sqrt[3]{3+\sqrt[4]{4+\sqrt[5]{5+\,…\,+\sqrt[35]{35+\sqrt[36]{36}}}}}}$

Ta có nhận xét $S$ là số hạng của dãy số:

$v_1=\sqrt[36]{36};\,\,\,\,v_n=\sqrt[n-1]{n-1+v_{n-1}}$

với $n=36$.

Nhập vào màn hình:
$X=X-1:A=\sqrt[X]{X+A}$

Sau đó bấm CALC.
+ Máy hỏi nhập giá trị ban đầu: Nhập 36.
+ Hỏi A: Nhập $A=\sqrt[36]{36}$.
+ Nhấn dấu bằng liên tục cho tới khi $X=2$.

Kết quả: $u_{35}=1,911639216$. 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

SOLVE lg

SỬ DỤNG LỆNH SOLVE TRÊN CASIO FX 580VNX ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Diễn đàn Toán Casio có một vài bài viết chia sẽ các "thủ thuật" sử dụng máy tính Casio để giải quyết các phương trình lượng giác chia sẻ đến các bạn học sinh với mong muốn giúp các bạn khai thác và tận dụng những ưu thế mà máy tính có được trong quá trình học tập của các bạn.

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết