XÁC ĐỊNH NHANH TOẠ ĐỘ ĐỈNH, PHƯƠNG TRÌNH TRỤC ĐỐI XỨNG PARABOL TRÊN CASIO FX 580VNX

Bài toán xác định nhanh toạ độ đỉnh và phương trình trục đối xứng của Parabol là một bài toán quen thuộc trong chương II  chương trình Đại số lớp 10. Diendanmaytinhcamtay.vn xin hướng dẫn các bạn cách tìm toạ độ đỉnh và phương trình trục đối xứng của Parabol trên máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX.

Trước hết chúng ta nhắc lại rằng đồ thị của hàm số $y=a{{x}^{2}}+bx+c$ $(a\ne 0)$ là một parabol có tọa độ đỉnh là điểm $I\left( -\dfrac{b}{2a};\dfrac{-\Delta }{4a} \right)$ và có trục đối xứng là đường thẳng $x=\dfrac{-b}{2a}$.

Trên máy tính cầm tay CASIO fx-580VNX chúng ta có thể tìm ra trực tiếp hoành độ và tung độ của tọa độ đỉnh $I$ thông qua chức năng giải phương trình bậc 2. Chi tiết hơn chúng ta cùng xét ví dụ sau đây:

Bài toán xác định nhanh tọa độ đỉnh và trục đối xứng của đồ thị các hàm số sau:

  1. $latex y=-2{{x}^{2}}-x+2$
  2. $latex y={{x}^{2}}-1$

Lời giải tự luận:

a. Ta có $latex (P):-2{{x}^{2}}-x+2$ có các hệ số lần lượt là $latex a=-2,b=-1,c=2$. Như vậy toạ độ đỉnh của parabol $latex (P)$ là:

$latex I\left( -\dfrac{b}{2a};\dfrac{-\Delta }{4a} \right)\Rightarrow I\left( \dfrac{-1}{4};\dfrac{17}{8} \right)$

Suy ra phương trình trục đối xứng là $latex x=\dfrac{-b}{2a}\Rightarrow x=\dfrac{-1}{4}$.

Các bạn có thể tìm được trực tiếp toạ độ đỉnh và phương trình bằng cách sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX như sau:

Bước 1: Mở chức năng giải phương trình bậc 2 tìm tọa độ đỉnh

  • Cách bấm: w922
  • Máy tính hiển thị:
Chức năng giải phương trình bậc 2 tìm tọa độ đỉnh trên CASIO fx 580VNX
Chức năng giải phương trình bậc 2 tìm tọa độ đỉnh trên CASIO fx 580VNX

Bước 2: Nhập hệ số của hàm số

  • Cách bấm: p2=p1=2=
  • Máy tính hiển thị:
Nhập hệ số của hàm số bậc 2
Nhập hệ số của hàm số bậc 2

Bước 3: Nhấn phím =  (bỏ qua phần hiển thị nghiệm) cho đến khi máy hiển thị GTLN của…  (hay Max of … đối với máy cài đặt hiển thị ngôn ngữ tiếng Anh)

  • Máy tính hiển thị:
Hoành độ của đỉnh I
Hoành độ của tọa độ đỉnh I
Tung độ của đỉnh I
Tung độ của tọa độ đỉnh I

Như vậy toạ độ đỉnh của đồ thị $latex (P):-2{{x}^{2}}-x+2$ là $I\left( \dfrac{-1}{4};\dfrac{17}{8} \right)$ và $latex x=\dfrac{-1}{4}$ cũng là phương trình trục đối xứng của đồ thị parabol, diendanmaytinhcamtay.vn mời các bạn thử tìm tọa độ đỉnh và thực hành cách bấm máy với câu b của bài toán, chúc các bạn thành công.

Máy tính CASIO fx 580VNX có thể hiện thị bằng ngôn ngữ tiếng Việt giúp các bạn có thể sử dụng máy một cách dễ dàng hơn. Để cài đặt tiếng Việt cho máy tính các bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

Xem video cách cài đặt tiếng Việt.

Chia sẻ

About Bitex Casio

Bitex Casio

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 1

  Công thức phải nhớ 1. $u_n=u_1+(n-1)d$ 2. $S_n=\dfrac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$   a) $u_3=u_1+(3-1)d\qquad $ Đ   …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết