Sử dụng Number Line của Math Box (Casio fx-880BTG)

Bài kiểm tra giữa kỳ lớp 10 của Trường THPT NGuyễn Hữu Huân

 

 

huuhuan

Gọi Number Line từ math Box huuhuan1

Nhập tập hợp A và tập hợp B huuhuan2 1

Hiển thị hai tập hợp huuhuan3 1

zoom huuhuan6

Trong hình minh họa, vòng tròn tô đậm là điểm thuộc tập hợp, vòng tròn không tô đậm (có phần bên trong màu trắng) không thuộc tập hợp, dấu mũi tên chỉ $\infty$.

Dùng hình ảnh trực quan để tìm giao, hiệu, hợp của các tập hợp:

1) $A \cap B=[-3;2)$

2) $A \cup B=(-\infty;5)$

3) $A \setminus B=[2;5)$

Nhập tập hợp C và ra lệnh xóa tập hợp B huuhuan4 1
4) Khi đó $A \cap \mathbb{N}=\left\{0,1,2,3,4\right\}$

zoom: (chỉ đếm số nguyên) huuhuan7

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

1

Tóm tắt công thức toạ độ trong mặt phẳng OXY

⋅ Diện tích tam giác trong mặt phẳng Oxy $\vec{AB}=(a_{1};a_{2}),\vec{AC}=(b_{1};b_{2})\Rightarrow S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}|a_{1}b_{2}-a_{2}b_{1}|$. 1. Đường thẳng. …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết