Bài tập 20, trang 182, SGK Đại số 10 Nâng cao

Đề bài: Một nhà nghiên cứu ghi lại tuổi của 30 bệnh nhân mắc bệnh đau mắt hột. Kết quả thu được mẫu số liệu sau:
–  Tính độ dài mẫu: Bấm SHIFT 1 4 1 =
Kết quả: 30.
–  Tính giá trị trung bình: Bấm SHIFT 1 4 2 =
Kết quả: 17, 3666667
–  Tính độ lệch chuẩn: Bấm SHIFT 1 4 3 =
Kết quả: 3,124988889
 
–  Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh: Bấm SHIFT 1 4 4 =
Kết quả: 3,178411372
–  Tính tổng bình phương dữ liệu: Bấm SHIFT 1 3 1 =
–  Tính tổng dữ liệu: Bấm SHIFT 1 3 2 =

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

SỬ DỤNG HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ

Tiếp nối các bài viết trong Chuyên đề Hệ thức lượng trong tam giác, bài …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết