Bài tập 20, trang 182, SGK Đại số 10 Nâng cao

Đề bài: Một nhà nghiên cứu ghi lại tuổi của 30 bệnh nhân mắc bệnh đau mắt hột. Kết quả thu được mẫu số liệu sau:
–  Tính độ dài mẫu: Bấm SHIFT 1 4 1 =
Kết quả: 30.
–  Tính giá trị trung bình: Bấm SHIFT 1 4 2 =
Kết quả: 17, 3666667
–  Tính độ lệch chuẩn: Bấm SHIFT 1 4 3 =
Kết quả: 3,124988889
 
–  Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh: Bấm SHIFT 1 4 4 =
Kết quả: 3,178411372
–  Tính tổng bình phương dữ liệu: Bấm SHIFT 1 3 1 =
–  Tính tổng dữ liệu: Bấm SHIFT 1 3 2 =

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

ÔN TẬP TUYỂN SINH 10- CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN SỐ

Bài viết này sẽ tổng hợp các kiến thức cơ bản cần nắm vững về …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết