Bài 2.27 SBT toán 10 nâng cao

Bài 2.27 SBT toán 10 nâng cao

Đề bài: 
Không vẽ đồ thị, tìm tọa độ đỉnh, phương trình trục đối xứng của mỗi parapol sau đây. Tìm giá trị nhỏ nhất hay lớn nhất của hàm số tương ứng.
a) [latex]y=2(x+3)^2-5[/latex];
b) [latex]y=-(2x-1)^2+4[/latex];
c) [latex]y=-\sqrt{2}x^2+4x[/latex];
Trích câu b bài 2.27 sách bài tập toán đại số lớp 10 nâng cao
Giải trên máy tính casio 570VN Plus
Dùng chương trình giải phương trình bậc 2 để giải như sau:
Bài giải

a) [latex]y=2(x+3)^2-5=2x^2+12x+13[/latex];
Bấm w53
Nhập hệ số bấm 2=12=13=
Màn hình hiện X-Value Minium= -3
Bấm =
Màn hình hiện Y-Value Minium= -5
Vậy tọa độ đỉnh của prabol là (-3; -5)
Trục đối xứng x = -3 (là giá trị X-Value Minium= -3)
Giá trị nhỏ nhất bằng -5 (là giá trị Y-Value Minium= -5).
b) c) Làm tương tự.

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (CTST)

Bài 1: (Vận dụng 2 trang 69 sách chân trời sáng tạo) Trong một khu …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết