Tính nhanh tỉ lệ phần trăm mỗi khí trong hỗn hợp trên Casio fx 580vnx

Ví dụ Hỗn hợp X gồm [latex]\large C_2H_2; C_2H_6; C_3H_6[/latex] Đốt cháy hoàn toàn 24,8 g hỗn hợp X thu được 28,8 g nước. Mặt khác 0,5 mol hỗn hợp này tác dụng vừa đủ với 500 g dung dịch Brôm 20%. Tính tỉ lệ phần trăm về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

Giải. Các phương trình phản ứng:

[latex]\large C_2H_2 + \frac{5}{2}O_2 \rightarrow 2CO_2+H_2O[/latex]

.

[latex]\large C_2H_6 + \frac{7}{2}O_2 \rightarrow 2CO_2+3H_2O[/latex]

.

[latex]\large C_3H_6 + \frac{9}{2}O_2 \rightarrow 3CO_2+3H_2O[/latex]

Khi tác dụng với Brôm:

[latex]\large C_2H_6 + 2Br_2 \rightarrow C_2H_2Br_4[/latex]

.

[latex]\large C_3H_6 + Br_2 \rightarrow C_3H_6Br_2[/latex]

.

[latex]\large n_{H_{2}O}=\frac{28,8}{18}=1,6 mol;[/latex] [latex]\large n_{Br_{2}}=\frac{500\times 20\%}{160}=0,625 mol[/latex]

Gọi số mol các khí trong 24,8 gam hỗn hợp X lần lượt là x,y,z (mol). Và số mol các khí trong 0,5 mol gam hỗn hợp X lần lượt là kx,ky,kz (mol). Ta có hệ phương trình:

[latex]\large \left\{\begin{matrix} 26x+30y+42z =24,8 & \\ x+3y+3z = 1,6 & \\ kx+ky+kz = 0,5 & \\ 2kx+kz = 0,625 & \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 26x+30y+42z = 24,8 & \\ x+3y+3z = 1,6 & \\ x+y+z = 0,5t & \\ 2x+z = 0,625t & \end{matrix}\right.[/latex]

Ở đây [latex]\large t=\frac{1}{k}[/latex]

Bấm máy tính giải hệ 4 phương trình 4 ẩn.
w914

Untitled 157 1

Vậy: [latex]\large \%V_{C_2H_2}=50\%;\%V_{C_2H_6}=\%V_{C_3H_6}=25%[/latex]

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 1

  Công thức phải nhớ 1. $u_n=u_1+(n-1)d$ 2. $S_n=\dfrac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$   a) $u_3=u_1+(3-1)d\qquad $ Đ   …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết