Tính gần đúng giá trị biểu thức lượng giác

  • 30/10/2017
  • 282 lượt xem
  • dinhdu

Tính gần đúng giá trị biểu thức lượng giác

Đề bài: Tính gần đúng giá trị biểu thức png. Nếu png là góc nhọn và png.
(Trích kì thi học sinh học sinh giỏi trên máy tính tỉnh Ninh Bình năm học 2009-2010).

Bài giải

Giải trên máy tính fx-570VN PLUS.
Phương pháp:

Tính nghiệm x rồi thế vào biểu thức C, Do ta biết png, trong chu kì gif thường có một nghiệm nhỏ hơn gif và một nghiệm lớn hơn gif nên ta sử dụng máy như sau :
Ta ghi vào màn hình máy tính: png ( ở dạng là độ) (1)
Sau khi ghi biểu thức trên , ta dùng lệnh Solve để giải với giá trị đầu là gif ( chẳng hạn) ta được kết quả là ( kết quả này máy đã lưu vào X)
Ta dùng lệnh Solve để giải với giá trị đầu là gif (chằng hạn) ta được kết quả là ( kết quả này máy đã lưu vào A)
Tiếp theo ta ghi biểu thức C với biến là X rồi ấn = ta được kết quả C= 9,4933
Sửa biểu thức C với biến A rồi ấn = ta được kết quả C= 1,6507 

Chia sẻ

About BTV ToánCasio

BTV ToánCasio

Bài Viết Tương Tự

phuong trinh mu logarit

Tính giá trị biểu thức mũ-logarit

Phương pháp: Bước 1: Dựa vào hệ thức điều kiện bắt buộc bài toán chọn …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết