TÌM NHANH NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN BẰNG CASIO FX 580VNX

Trước khi đến với các phương trình lượng giác phức tạp, Diễn đàn toán Casio sẽ hướng dẫn các bạn các bước cơ bản trong việc sử dụng máy tính Casio fx 580VNX để tìm nghiệm của những phương trình lượng giác cơ bản.

Giải các phương trình lượng giác cơ bản sau:

Câu a. $\sin x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Câu b. $\cos x=\dfrac{1}{2}$

Câu c. $\tan x=\sqrt{3}$

Hướng dẫn giải

Câu a. Để tìm góc $\alpha $  thoả $\sin \alpha =\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ta thực hiện trên máy tính CASIO fx 580VNX như sau

Bước 1. Chuyển máy tính về chế độ Radian qw22

Bước 2. Tìm góc $\alpha $  thoả $\sin \alpha =\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ bằng cách ấn qjas3R2$)=

image001 5

Như vậy ta có $\operatorname{s}\text{inx}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ $\Leftrightarrow \sin x=\sin \dfrac{\pi }{3}$ $\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & x=\dfrac{\pi }{3}+k2\pi  \\ & x=\pi -\dfrac{\pi }{3}+l2\pi  \\\end{align} \right.$ $\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=\dfrac{\pi }{3}+k2\pi \left( k\in \mathbb{Z} \right) \\& x=\dfrac{2\pi }{3}+l2\pi \left( l\in \mathbb{Z} \right) \\\end{align} \right.$

Câu b. Để tìm góc $\beta $ thoả $\cos \beta =\dfrac{1}{2}$ ta thực hiện trên máy tính CASIO fx 580VNX như sau

Bước 1. Chuyển máy tính về chế độ Radian qw22

Bước 2. Tìm góc $\beta $ thoả $\cos \beta =\dfrac{1}{2}$ bằng cách ấn qk1a2$)=

image002 4

Như vậy ta có $\text{cosx}=\dfrac{1}{2}$ $\Leftrightarrow \cos x=\sin \dfrac{2\pi }{3}$ $\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=\dfrac{2\pi }{3}+k2\pi ,\left( k\in \mathbb{Z} \right) \\ & x=-\dfrac{2\pi }{3}+l2\pi ,\left( l\in \mathbb{Z} \right) \\\end{align} \right.$

Câu c. Để tìm góc $\gamma $  thoả $\tan \gamma =\sqrt{3}$ ta thực hiện trên máy tính CASIO fx 580VNX như sau

Bước 1. Chuyển máy tính về chế độ Radian qw22

Bước 2. Tìm góc $\gamma $  thoả $\tan \gamma =\sqrt{3}$ bằng cách ấn qls3=

image003 4

Như vậy ta có $\tan x=\sqrt{3}$ $\Leftrightarrow \tan x=\tan \dfrac{\pi }{3}$ $\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi }{3}+k\pi ,k\in \mathbb{Z}$


Mọi ý kiến đóng góp và các câu hỏi thắc mắc về các bài viết hướng dẫn giải toán casio cũng như các vấn đề về máy tính Casio fx 580vnx , bạn đọc có thể gởi tin nhắn trực tiếp về fanpage DIỄN ĐÀN TOÁN CASIO

Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Bài Viết Tương Tự

Thủ thuật dùng máy tính Casio Fx-580 VN X để rút gọn biểu thức.

? Làm thế nào để rút gọn biểu thức một cách nhanh chóng: $$2x-1-(-x^2+3x-1)^2=-x^4+6x^3-11x^2+8x-2$$. Nếu …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết