Tìm nhanh Côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng trên Casio fx 580vnx

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC. A’B’C’ có [latex]\large AB=2\sqrt{3}[/latex] và AA’=2. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh A’B’, A’C’BC (tham khảo hình vẽ). Côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (AB’C’)(MNP) bằng

A. [latex]\large \frac{6\sqrt{13}}{65}[/latex]                                                     C. [latex]\large \frac{17\sqrt{13}}{65}[/latex]

B. [latex]\large \frac{\sqrt{13}}{65}[/latex]                                                       D. [latex]\large \frac{18\sqrt{13}}{65}[/latex]

 

 

 

Giải. Chọn hệ trục toạ độ [latex]\large Oxyz[/latex] sao cho [latex]\large O\equiv P[/latex], trục hoành BC, chiều dương theo
chiều vectơ [latex]\large \overrightarrow{PB}[/latex], trục tung PA, chiều dương theo chiều [latex]\large \overrightarrow{PA}[/latex] , trục Pz hướng lên trên. Khi đó:

[latex]\large A(0;3;0),B'(\sqrt{3};0;2), C'(-\sqrt{3};0;2),M(\frac{\sqrt{3}}{2};\frac{\sqrt{3}}{2};2)[/latex]

199

w513 nhập vectơ A 200

T123 nhập vectơ B 201

T133 nhập vectơ C 202

T133 nhập vectơ D 203

Tính cos của góc tạo bởi hai mặt phẳng:

kTR3T3  OT4  q)  T5  OT6

Máy tính Casio fx 580vnx sẽ tự động đóng các dấu đóng ngoặc đơn.

204

Vì bốn phương án đều là bội của [latex]\large \frac{\sqrt{13}}{65}[/latex] nên ta chia M cho [latex]\large \frac{\sqrt{13}}{65}[/latex]

205  Vậy ta chọn B.

Lưu ý: Đây cũng là ưu thế của máy tính Casio fx 580vnx xử lý đồng thời bốn vectơ.

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

Tính gần đúng tích phân bằng công thức hình thang thực hiện trên bảng tính

Công thức hình thang: Giả sử ta muốn xấp xỉ tích phân $I=\displaystyle \int_a^bf(x)dx$. Trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết