Tìm Giá Trị Lớn Nhất/Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Bằng Máy Tính Casio fx-580VN X

  • 14/06/2022
  • 184 lượt xem
  • tuantq

Ví dụ minh họa: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+35$ trên đoạn $[-4;4]$.

A. $33$ B. $40$ C. $-13$ D. $0$

Bước 1: Thiết lập chỉ sử dụng duy nhất hàm $f(x)$.

qwRR11

Bước 2: Chọn phương thức tính toán Table.

w8
1643

Bước 3: Nhập biểu thức $x^3-3x^2-9x+35$

14605

Bước 4: Nhập Start $=-4$, End $=4$, Step $=(4-(-4)):44$

16407

Bước 5: Quan sát bảng giá trị $f(x)$ đưa ra kết luận bài toán

14610

Đáp án B.

 

Chia sẻ

About Tạ Quang Tuấn

Tạ Quang Tuấn

Bài Viết Tương Tự

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM CỰC TRỊ

Đề bài: Cho hàm số $(C)$ $f(x)=x^3+2x^2+x+2$. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết