Tìm Giá Trị Lớn Nhất/Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Bằng Máy Tính Casio fx-580VN X

  • 14/06/2022
  • 105 lượt xem
  • tuantq

Ví dụ minh họa: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+35$ trên đoạn $[-4;4]$.

A. $33$ B. $40$ C. $-13$ D. $0$

Bước 1: Thiết lập chỉ sử dụng duy nhất hàm $f(x)$.

qwRR11

Bước 2: Chọn phương thức tính toán Table.

w8
1643

Bước 3: Nhập biểu thức $x^3-3x^2-9x+35$

14605

Bước 4: Nhập Start $=-4$, End $=4$, Step $=(4-(-4)):44$

16407

Bước 5: Quan sát bảng giá trị $f(x)$ đưa ra kết luận bài toán

14610

Đáp án B.

 

Chia sẻ

About Tạ Quang Tuấn

Tạ Quang Tuấn

Bài Viết Tương Tự

GIẢI BẤT PHƯƠNG MŨ TRONG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN TOÁN

ĐỀ BÀI: Có bao nhiêu số nguyên dương $a$ sao cho ứng với mỗi $a$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết