Tìm Căn Bậc Hai Số Phức.

  • 10/06/2022
  • 218 lượt xem
  • tuantq

Phương pháp:

– Để máy chế độ  w2

– Nhập số phức $z$ bằng để lưu vào M

– Viết lên màn hình

106

– Nhấn dấu = được một trong hai căn bậc hai số phức $z$. Căn bậc hai còn lại ta đảo dấu cả phần thực và phần ảo.

Ví dụ 1: Tìm một căn bậc 2 của số phức $(1-2i)z=4i-2-(2i+9)$.

A. $2+2i$ B. $1-2i$ C. $1+2i$ D. $-1-2i$

Để chế độ w2 thu gọn số phức $z=\dfrac{4i-2-(2i+9)}{1-2i}$. Sau đó rút gọn $z$ về dạng tối giản $-3-4i$ được lưu vào M .

Căn bậc 2 số phức: $-3-4i$

116

Các căn bậc 2 số phức $z=-3-4i$ là $1-2i$ và $-1+2i$. Đáp án B .

Chia sẻ

About Tạ Quang Tuấn

Tạ Quang Tuấn

Bài Viết Tương Tự

Sử dụng Geogebra giải toán Ứng dụng toán học vào tài chính

Chuyên đề 12 – ứng dụng toán học vào tài chánh BÀI 1: PHẦN CHUẨN …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết