Thủ thuật dùng máy tính Casio Fx-580 VN X để rút gọn biểu thức.

  • 01/06/2022
  • 92 lượt xem
  • tuantq

? Làm thế nào để rút gọn biểu thức một cách nhanh chóng:

$$2x-1-(-x^2+3x-1)^2=-x^4+6x^3-11x^2+8x-2$$.

Nếu bạn chưa biết thủ thuật sử dụng máy tính Casio để rút gọn biểu thức, chắc bạn phải ngồi kì công tính và đôi khi bạn gặp sai sót. Như vậy bạn cho ra kết quả tính sau.

Tuy nhiên, nếu sử dụng máy tính Casio, mọi chuyện đơn giản hơn bạn nghĩ.

Ý tưởng :

Ta xét biểu thức khi $x=1000$. Dựa vào chữ số hàng đơn vị, hành trăm, hàng nghìn…ta sẽ tìm được hệ số tương ứng với hệ số tự do. Chẳng hạn xét $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ thì $f(1000)=\overline{a00b00c00d}\approx 10^9a$. Suy ra $a\approx \dfrac{f(1000)}{110^9}$.

Ví dụ: Rút gọn biểu thức sau: $f(x)=2x-1-(-x^2+3x-1)^2$, ta lần lượt tính như sau:

123456

Vậy $f(x)=2x-1-(-x^2+3x-1)^2=-x^4+6x^3-11x^2+8x-2$.

Chia sẻ

About Tạ Quang Tuấn

Tạ Quang Tuấn

Bài Viết Tương Tự

GIẢI BẤT PHƯƠNG MŨ TRONG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN TOÁN

ĐỀ BÀI: Có bao nhiêu số nguyên dương $a$ sao cho ứng với mỗi $a$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết