SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX 580VNX ĐỂ KIỂM TRA TÍNH CHẴN LẺ CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC- PHẦN 2

Tiếp nối Phần 1, ở phần 2 này Diễn đàn toán Casio sẽ tiếp tục đưa ra một số ví dụ về việc sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX để kiểm tra tính chẵn, lẻ của một hàm số lượng giác cho trước.

Bài toán 3. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác:

$f\left( x \right)=\tan x-2\cos 3x$

Hướng dẫn giải

Vào phương thức TABLE w8

Nhập vào hàm số $f\left( X \right)=\tan X-2\cos 3X$và $g\left( X \right)=\tan \left( -X \right)-2\cos 3\left( -X \right)$

image006 2image003 2

image007 2 image008 2

Quan sát bảng kết quả ta thấy $f\left( x \right)\ne \pm f\left( -x \right)$

Vậy hàm số $f\left( x \right)=\tan x-2\cos 3x$ là hàm không chẵn không lẻ

Bài toán 4. Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác sau

$f\left( x \right)=\cos \left( 2x+\dfrac{\pi }{4} \right)+\sin \left( 2x-\dfrac{\pi }{4} \right)$

Hướng dẫn giải

Điều chỉnh máy tính về chế độ Rađian qw22

Vào phương thức TABLE w8

Nhập vào hàm số $f\left( X \right)=\cos \left( 2X+\dfrac{\pi }{4} \right)+\sin \left( 2X-\dfrac{\pi }{4} \right)$ và  $g\left( X \right)=\cos \left( -2X+\dfrac{\pi }{4} \right)+\sin \left( -2X-\dfrac{\pi }{4} \right)$

image014 2

image011 2

image015 2 image016 2

Quan sát bảng kết quả ta thấy $f\left( x \right)=0\forall x\in D$

Vậy hàm số $f\left( x \right)=\cos \left( 2x+\dfrac{\pi }{4} \right)+\sin \left( 2x-\dfrac{\pi }{4} \right)$ là hàm vừa chẵn vừa lẻ

Bài toán 5. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác

$f\left( x \right)=\dfrac{1+{{\sin }^{2}}2x}{1+\cos 3x}$

Hướng dẫn giải

Vào phương thức TABLE w8

Nhập vào hàm số $f\left( X \right)=\dfrac{1+{{\sin }^{2}}2X}{1+\cos 3X}$và $f\left( x \right)=\dfrac{1+{{\sin }^{2}}2x}{1+\cos 3x}$

image017 2 image018 2

image019 2 image020 2 image021 2

Quan sát bảng giá trị ta thấy $f\left( x \right)=g\left( x \right)$ hay $f\left( x \right)=f\left( -x \right)$

Vậy $f\left( x \right)$ là hàm số chẵn


Mọi ý kiến đóng góp và các câu hỏi thắc mắc về các bài viết hướng dẫn giải toán casio cũng như các vấn đề về máy tính Casio fx 580vnx , bạn đọc có thể gởi tin nhắn trực tiếp về fanpage DIỄN ĐÀN TOÁN CASIO

Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Bài Viết Tương Tự

Thủ thuật dùng máy tính Casio Fx-580 VN X để rút gọn biểu thức.

? Làm thế nào để rút gọn biểu thức một cách nhanh chóng: $$2x-1-(-x^2+3x-1)^2=-x^4+6x^3-11x^2+8x-2$$. Nếu …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết