SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX 580VNX ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN VỀ BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC (PHẦN 2)

Trong bài viết này, Diễn Đàn Toán Casio sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng máy tính Casio fx 580vnx để giải quyết một số bài toán cơ bản về biến đổi biểu thức lượng giác

Trong bài viết này, Diễn Đàn Toán Casio sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng máy tính Casio fx 580vnx để giải quyết một số bài toán cơ bản về biến đổi biểu thức lượng giác

Bài toán 3. Cho biểu thức $P=\dfrac{{{\sin }^{4}}x+\sin 2x-{{\cos }^{4}}x}{\tan 2x-1}$. Rút gọn biểu thức $P$ ta được:

A. $P=\sin 2x$

B. $P=\sin 3x$

C. $P=\cos 2x$

D. $P=-\dfrac{1}{2}$

Hướng dẫn giải

Chuyển máy tính về chế độ RAD qw22

Vào phương thức TABLE w8

Nhập vào hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{{{\sin }^{4}}x+\sin 2x-{{\cos }^{4}}x}{\tan 2x-1}-\sin 2x$, $g\left( x \right)=\dfrac{{{\sin }^{4}}x+\sin 2x-{{\cos }^{4}}x}{\tan 2x-1}-\sin 3x$  và bảng giá trị

image001 2

image002 2

image003 2 image004 2

Quan sát bảng giá trị ta thấy A, B không phải là đáp án đúng.

Ấn phím C để quay về và điều chỉnh lại hàm số $f\left( x \right)$ và $g\left( x \right)$ thành

$f\left( x \right)=\dfrac{{{\sin }^{4}}x+\sin 2x-{{\cos }^{4}}x}{\tan 2x-1}-\cos 2x$ và $g\left( x \right)=\dfrac{{{\sin }^{4}}x+\sin 2x-{{\cos }^{4}}x}{\tan 2x-1}+\dfrac{1}{2}$

image005 2

image006 2Quan sát bảng giá trị ta thấy C là đáp án đúng.

Bài toán 4.

Cho $\tan \alpha =2$ và $\pi <\alpha <2\pi $. Chọn đáp án đúng?

A. $\cos \alpha =-\dfrac{1}{\sqrt{5}}$

B. $\cos \alpha =\dfrac{1}{\sqrt{5}}$

C. $\sin \alpha =\dfrac{2}{\sqrt{5}}$

D. $\sin \alpha =\dfrac{1}{\sqrt{5}}$

Hướng dẫn giải

Chuyển máy tính về chế độ DEG qw21

Tìm $\alpha $:

Nhập ql2)=

image009

Do $\pi <\alpha <2\pi $hay ${{180}^{0}}<\alpha <{{360}^{0}}$ nên ta có: $\alpha ={{180}^{0}}+Ans$. Gán giá trị $\alpha $ vào ô nhớ A

image010

Kiểm ta các đáp án

Đáp án A. $\cos \alpha =-\dfrac{1}{\sqrt{5}}$

Tính giá trị $\cos \left( A \right)+\dfrac{1}{\sqrt{5}}$

image011

Đáp án A


Mọi ý kiến đóng góp và các câu hỏi thắc mắc về các bài viết hướng dẫn giải toán casio cũng như các vấn đề về máy tính Casio fx 580vnx , bạn đọc có thể gởi tin nhắn trực tiếp về fanpage DIỄN ĐÀN TOÁN CASIO

Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Bài Viết Tương Tự

Thủ thuật dùng máy tính Casio Fx-580 VN X để rút gọn biểu thức.

? Làm thế nào để rút gọn biểu thức một cách nhanh chóng: $$2x-1-(-x^2+3x-1)^2=-x^4+6x^3-11x^2+8x-2$$. Nếu …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết