Toán THPT

Showing 529–534 of 583 results

6
Placeholder

Toán lớp 12

Khôi phục lại chính xác nghiệm X=9,779949748 sau khi SOLVE.

Liên phân số chuyển số thập phân sang số vô tỷ Bài viết tham khảo Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ tháng 7 năm 2016 Bài toán: Khôi phục lại chính xác nghiệm $X=9,779949748$ sau khi SOLVE. Biểu diễn nghiệm $X=9,779949748=9+0,779949748$ (cần lưu ý phần thập phân sẽ được lặp lại, hoặc cộng trừ …
Placeholder

Bài viết

Khai triển nhị thức Newton hay

Đề bài: Khai triển $\left( 1+x+x^2+…+x^{2015}\right)^3$ thành $A_0+A_1x+…+A_{2015}x^{2015}+…+A_{6045}x^{6045}$.   Tính hệ số $A_{2015}$ của $x^{2015}$. (Trích đề thi HSG MTCT Tỉnh Tây Ninh năm học 2014-2015) Bài giải  
Placeholder

Bài viết

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện

Đề bài: Cho hình chóp [latex]S.ABCD[/latex] có [latex]AB=5cm,BC=6cm[/latex], [latex]CA=7cm[/latex]. Biết chân đường cao hạ từ S là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác[latex]ABC[/latex]. Mặt bên [latex](SAB)[/latex] hợp với mặt đáy một góc bằng [latex]50^o[/latex]. Tính thể tích khối chóp [latex]S.ABC[/latex] và độ dài bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp [latex]S.ABC[/latex]. Bài giải:  
Placeholder

Bài viết

Số hạng lớn nhất của khai triển nhị thức NEWTON

Đề bài: Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức [latex]{(5x + \sqrt 7 )^{11}}[/latex]. (Trích đề thi HSG MTCT tỉnh Cao Bằng năm học 2013-2014) ]  
Placeholder

Bài viết

Hình học không gian trong đề thi HSG MTCT tỉnh Kiên Giang 2014 – 2015

Bài 6. Cho hình chóp S.ABC có [latex]SA = SB = SC[/latex], đáy ABC có [latex]AB=6[/latex], [latex]BC=7[/latex] và [latex]AC=8[/latex]. Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng [latex]70^{\circ}[/latex].   a. Tính gần đúng thể tích của khối chóp S.ABC.   b. Tính gần đúng thể tích của khối cầu sinh bởi mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. …
Placeholder

HSG Casio THCS

Tổng cấp số nhân trong bài toán lãi suất

ĐỀ BÀI: Một công chức được lĩnh lương khởi điểm là 1.050.000đ/tháng. Cứ ba năm công chức này lại được tăng lương thêm 7%. Hỏi sau 36 năm làm việc công chức này được lĩnh tất cả bao nhiêu tiền (Lấy chính xác đến hàng đơn vị).   Bài giải + Từ đầu năm thứ 1 …
Placeholder

Toán lớp 12

Khôi phục lại chính xác nghiệm X=9,779949748 sau khi SOLVE.

Liên phân số chuyển số thập phân sang số vô tỷ Bài viết tham khảo Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ tháng 7 năm 2016 Bài toán: Khôi phục lại chính xác nghiệm $X=9,779949748$ sau khi SOLVE. Biểu diễn nghiệm $X=9,779949748=9+0,779949748$ (cần lưu ý phần thập phân sẽ được lặp lại, hoặc cộng trừ …
Placeholder

Bài viết

Khai triển nhị thức Newton hay

Đề bài: Khai triển $\left( 1+x+x^2+…+x^{2015}\right)^3$ thành $A_0+A_1x+…+A_{2015}x^{2015}+…+A_{6045}x^{6045}$.   Tính hệ số $A_{2015}$ của $x^{2015}$. (Trích đề thi HSG MTCT Tỉnh Tây Ninh năm học 2014-2015) Bài giải  
Placeholder

Bài viết

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện

Đề bài: Cho hình chóp [latex]S.ABCD[/latex] có [latex]AB=5cm,BC=6cm[/latex], [latex]CA=7cm[/latex]. Biết chân đường cao hạ từ S là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác[latex]ABC[/latex]. Mặt bên [latex](SAB)[/latex] hợp với mặt đáy một góc bằng [latex]50^o[/latex]. Tính thể tích khối chóp [latex]S.ABC[/latex] và độ dài bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp [latex]S.ABC[/latex]. Bài giải:  
Placeholder

Bài viết

Số hạng lớn nhất của khai triển nhị thức NEWTON

Đề bài: Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức [latex]{(5x + \sqrt 7 )^{11}}[/latex]. (Trích đề thi HSG MTCT tỉnh Cao Bằng năm học 2013-2014) ]  
Placeholder

Bài viết

Hình học không gian trong đề thi HSG MTCT tỉnh Kiên Giang 2014 – 2015

Bài 6. Cho hình chóp S.ABC có [latex]SA = SB = SC[/latex], đáy ABC có [latex]AB=6[/latex], [latex]BC=7[/latex] và [latex]AC=8[/latex]. Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng [latex]70^{\circ}[/latex].   a. Tính gần đúng thể tích của khối chóp S.ABC.   b. Tính gần đúng thể tích của khối cầu sinh bởi mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. …
Placeholder

HSG Casio THCS

Tổng cấp số nhân trong bài toán lãi suất

ĐỀ BÀI: Một công chức được lĩnh lương khởi điểm là 1.050.000đ/tháng. Cứ ba năm công chức này lại được tăng lương thêm 7%. Hỏi sau 36 năm làm việc công chức này được lĩnh tất cả bao nhiêu tiền (Lấy chính xác đến hàng đơn vị).   Bài giải + Từ đầu năm thứ 1 …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết