Toán THPT

Showing 511–516 of 539 results

6
Placeholder

Toán lớp 12

Dùng TABLE hoặc CALC có thể nhận biết được đồ thị hàm số ?

Dùng TABLE hoặc CALC có thể nhận biết được đồ thị hàm số ?
Placeholder

Toán lớp 12

Tính đạo hàm cấp 2, nguyên hàm hai lần

Tính đạo hàm cấp 2, nguyên hàm hai lần
Placeholder

Chưa phân loại

Câu phương trình Chuyên Đại học Vinh năm 2016 Lần 2

Câu phương trình Chuyên Đại học Vinh năm 2016 Lần 2   $${2^{\sqrt {{x^2} + 1} }}{\log _2}\left( {x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right) = {4^x}{\log _2}\left( {3x} \right)$$ Điều kiện: $x >0$. Với điều kiện trên phương trình đã cho tương đương với: $${2^{x + \sqrt {{x^2} + 1} }}{\log _2}\left( {x …
Placeholder

Toán lớp 12

Câu bất phương trình Chuyên Đại học Vinh năm 2016 lần 1

Câu bất phương trình Chuyên Đại học Vinh năm 2016 lần 1   Giải bất phương trình:     $${x^2} + 4\sqrt {x + 2}  \le x + 2\left( {1 + \sqrt {{x^2} + 3} } \right)$$   Điều kiện: $x \geq -2$.   Phân tích hướng giải:   Đặt ẩn phụ:   $$\begin{array}{l} u …
Placeholder

Chưa phân loại

DIỄN ĐÀN MÁY TÍNH CẦM TAY THẢO LUẬN VỀ BÀI TOÁN TÍCH PHÂN​

DIỄN ĐÀN MÁY TÍNH CẦM TAY THẢO LUẬN VỀ BÀI TOÁN TÍCH PHÂN​
Placeholder

HSG Casio THCS

Số bi trong hộp lớn hơn 100 000 000 viên?

Số bi trong hộp lớn hơn 100 000 000 viên?
Placeholder

Toán lớp 12

Dùng TABLE hoặc CALC có thể nhận biết được đồ thị hàm số ?

Dùng TABLE hoặc CALC có thể nhận biết được đồ thị hàm số ?
Placeholder

Toán lớp 12

Tính đạo hàm cấp 2, nguyên hàm hai lần

Tính đạo hàm cấp 2, nguyên hàm hai lần
Placeholder

Chưa phân loại

Câu phương trình Chuyên Đại học Vinh năm 2016 Lần 2

Câu phương trình Chuyên Đại học Vinh năm 2016 Lần 2   $${2^{\sqrt {{x^2} + 1} }}{\log _2}\left( {x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right) = {4^x}{\log _2}\left( {3x} \right)$$ Điều kiện: $x >0$. Với điều kiện trên phương trình đã cho tương đương với: $${2^{x + \sqrt {{x^2} + 1} }}{\log _2}\left( {x …
Placeholder

Toán lớp 12

Câu bất phương trình Chuyên Đại học Vinh năm 2016 lần 1

Câu bất phương trình Chuyên Đại học Vinh năm 2016 lần 1   Giải bất phương trình:     $${x^2} + 4\sqrt {x + 2}  \le x + 2\left( {1 + \sqrt {{x^2} + 3} } \right)$$   Điều kiện: $x \geq -2$.   Phân tích hướng giải:   Đặt ẩn phụ:   $$\begin{array}{l} u …
Placeholder

Chưa phân loại

DIỄN ĐÀN MÁY TÍNH CẦM TAY THẢO LUẬN VỀ BÀI TOÁN TÍCH PHÂN​

DIỄN ĐÀN MÁY TÍNH CẦM TAY THẢO LUẬN VỀ BÀI TOÁN TÍCH PHÂN​
Placeholder

HSG Casio THCS

Số bi trong hộp lớn hơn 100 000 000 viên?

Số bi trong hộp lớn hơn 100 000 000 viên?
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết