SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ

  • 16/11/2022
  • 2,807 lượt xem
  • thaohlt

Bài toán 1: Cho dãy số có số hạng tổng quát $U_{n}=n(2^{n}-1)$. Tính giá trị trung bình của $20$ số hạng đầu tiên của dãy số.

Lời giải

Bước 1: Mở bảng tính.

1 112 4

Bước 2: Tạo danh sách 20 số tự nhiên đầu tiên khác 0. Chọn ô $A1$.

1 12

3 4

Bước 3: Lưu hàm số tổng quát vào hàm $f(x)$.

1 13

2 5

Bước 4: Tính 20 số hạng đầu tiên của $f(x)$. Chọn ô $B1$.

1 14

3 5

– Chuyển sang hình thức hiện thị giá trị.

1 16

2 6

4 4

Bước 5: Tính giá trị trung bình của $20$ số hạng đầu tiên. Chọn ô $C1$

1 17

4 5

Vậy giá trị trung bình của $20$ giá trị đầu tiên là $1992284$.

 

Bài toán 2: Cho dãy số có $U_{1}=2$, $U_{2}=-3$ và $U_{n+1}=2U_{n}+3nU_{n}$. Tính Tổng của 10 số hạng đầu của dãy số.

Lời giải

Bước 1: Mở bảng tính

1 11

2 4

Bước 2: Tạo danh sách 10 số tự nhiên đầu tiên khác 0. Chọn ô $A1$.

1 18

3 6

Bước 3: Nhập $U_{1}=1$ vào $B1$, $U_{2}=-3$ vào $B2$

1 19

2 7

Bước 4: Tính 8 số hạng tiếp theo của dãy số. Chọn ô $B3$

1 20

1 23

 

3 7

– Chuyển sang hình thức hiện thị giá trị.

1 16

2 6

4 6

Bước 5: Tính tổng của $10$ số hạng đầu tiên. Chọn ô $C1$

1 22

4 7

Vậy tổng của $10$ số hạng đầu của dãy số là $-6340875715$

Kết Luận:

Trên những phiên bản máy tính cầm tay tiền nhiêm như CASIO fx 570 VN PLUS, CASIO fx 580 VN X, … chúng ta thường tính các bài toán dãy số bằng cách kết hợp tính Ans và PreAns hoặc ban hành vòng lập, cả 2 cách trên đều rất khó hiểu và tốn khá nhiều thời gian để lập quy trình bấm máy. Sự xuất hiện của tính năng bảng tính trên máy tính CASIO FX-880BTG đã phần nào khắc phục được khó khăn của bài toán dãy số trên các dòng máy cũ, giúp việc giải các bài toán dãy số trở nên đơn giản và dễ hiểu hơn.

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 2

  a) S $\qquad $ $MN$ và $AC$ chéo nhau.   b) Đ $\qquad $ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết