Giải Bài 3 Đề thi giải toán MTCT Hậu Giang năm 2012-2013 khối THPT

Tìm một số tự nhiên có 4 chữ số biết rằng nó là một số chính phương và nếu ta thêm vào mỗi chữ số của nó một đơn vị thì cũng được một số chính phương.

Đề bài: Tìm một số tự nhiên có 4 chữ số biết rằng nó là một số chính phương và nếu ta thêm vào mỗi chữ số của nó một đơn vị thì cũng được một số chính phương.

Bài giải

Gọi số cần tìm là [latex]\overline{abcd}[/latex].
Theo đề tài, ta có:

[latex]\begin{cases}\overline{abcd} & =x^{2}\\\overline{(a+1)(b+1)(c+1)(d+1)} & =y^{2}\end{cases}[/latex]

[latex]\begin{cases}1000a+100b+10c+d & =x^{2}\\1000a+1000+100b+100+10c+10+d+1 & =y^{2}\end{cases} [/latex]

Suy ra [latex]y^2-x^2=1111 \Rightarrow y=\sqrt{x^2+1111}\,\,\,(x<y)[/latex]

Đưa vào màn hình máy tính:

[latex]X=X+1:Y=\sqrt{X^2+1111}[/latex]

Bấm máy:

Q)QrQ)+1QyQnQrsQ)
d+1111r0=

Nhấn “=” liên tục tới khi [latex]X[/latex] nguyên.
Kết luận: [latex]X=45[/latex].

 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

hkg

Dành cho các bạn yêu thích máy tính Casio 580 VNX

Sở dĩ chúng tôi đặt tiêu đề như vậy là vì có nhiều tính năng …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết