Giải bài toán HHKG kỳ thi HSG MTCT năm học 2021-2022 TP HCM

hhkghcm

hkghcm1

Ta tính các cạnh của khối tứ diện $CA’B’A$ và sử dụng các số liệu này tính $d(AB’, A’C)$. Đó là các cạnh:
$$AB’, A’C; AA’, B’C; AC, B’A’$$

nutkc

$BC=$hkghcma lưu vào A.

 

Do tính chất đường phân giác trong $\large AB.AC\sin A=(AB+AC).AH\sin\dfrac{A}{2}$ nên:
$AH=$ hkghcmb lưu vào B.

$A’A=$ hkghcmc lưu vào C.

 

Do tính chất đường phân giác trong $\large \dfrac{HB}{HC}=\dfrac{AB}{AC} \Leftrightarrow HB =BC.\dfrac{AB}{AB+AC}$ nên:
$HB=$ hkghcmdd

$A’B= $ hkghcmd lưu vào D.
 

Do tính chất đường phân giác trong $\large\dfrac{HC}{HB}=\dfrac{AC}{AB} \Leftrightarrow HC =BC.\dfrac{AC}{AB+AC}$ nên:
$HC=$ hkghcmddd

$A’C=$ hkghcme lưu vào E.

$\cos(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BB’})=\cos(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{AA’}) =\dfrac{BA’^2+CA^2-BA^2-A’C^2}{2.BC.AA’}$ hkghcmf lưu vào F.

$B’C=\sqrt{BB’^2+BC^2-2BB’.BC\cos(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BB’})} = $ lưu vào x.

$AB’^2=2AB^2+2AA’^2-A’B^2=$ hkghcmy lưu vào y.
 

(Trong một hình bình hành tổng bình phương của hai đường chéo bằng tổng bình phương của bốn cạnh).
 

$V_{CAA’B’}=V_{CABB’}=V_{B’ABC}=V_{A’ABC}=$ hkghcmz 1 lưu vào z.

$$\Large d(AB’,A’C)=\dfrac{12V_{CAA’B’}}{\sqrt{4.AB’^2.A’C^2-(AA’^2+B’C^2-AC^2-A’B’^2)^2}}$$

hkghcmv 1

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 3

    a) Tập xác định $x\ne 4$ và $x^2-9\geqslant 0\qquad$ Đ   b) $\qquad$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết