Đề thi chọn HSG MTCT Quốc học Huế 2015-2016 Lớp 11

Đề thi chọn HSG MTCT Quốc học Huế 2015-2016 Lớp 11

Đề bài: Cho dãy số [latex](u_n)[/latex] với [latex]u_1=\sqrt{2};\,u_2=\sqrt{2+\sqrt[3]{3}};\,u_3=\sqrt{2+\sqrt[3]{3+\sqrt[4]{4}}};\,u_4=\sqrt{2+\sqrt[3]{3+\sqrt[4]{4+\sqrt[5]{5}}}}\,…[/latex] Nêu quy trình bấm phím để tính [latex]u_{35}[/latex].

(Câu hỏi của thành viên trên Facebook Diễn đàn)

Bài giải

Ta cần tìm:


[latex]S=\sqrt{2+\sqrt[3]{3+\sqrt[4]{4+\sqrt[5]{5+\,…\,+\sqrt[35]{35+\sqrt[36]{36}}}}}}[/latex]

Ta có nhận xét [latex]S[/latex] là số hạng của dãy số:

[latex]v_1=\sqrt[36]{36};\,\,\,\,v_n=\sqrt[n-1]{n-1+v_{n-1}}[/latex]

với [latex]n=36[/latex].
Nhập vào màn hình:

[latex]X=X-1:A=\sqrt[X]{X+A}[/latex]

Sau đó bấm CALC.
+ Máy hỏi nhập giá trị ban đầu: Nhập 36.
+ Hỏi A: Nhập [latex]A=\sqrt[36]{36}[/latex].
+ Nhấn dấu bằng liên tục cho tới khi [latex]X=2[/latex].

Kết quả: [latex]u_{35}=1,911639216[/latex]. 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

dt 2

Bài giải hoàn chỉnh của bài thi HS giải toán trên máy tính Casio năm 2019 / TP HCM

Để giúp các em học sinh 12 tham dự kỳ thi  HỌC SINH GIỎI GIẢI …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết