Bài toán về lãi suất khi gửi tiền ở 2 ngân hàng

Bài toán về lãi suất khi gửi tiền ở 2 ngân hàng

Đề bài: Bà Nga có một số tiền 200 triệu đồng chia ra ở hai ngân hàng X và Y. Số tiền thứ nhất gửi ở ngân hàng X lãi suất [latex]2\%[/latex]/quý trong 15 tháng. Số tiền thứ hai gửi ở ngân hàng Y lãi suất [latex]2,15\%[/latex]/quý trong 12 tháng. Nếu lãi gộp vốn mỗi quý một lần và tổng lãi suất được ở hai ngân hàng là 189841000 đ. Hãy tính số tiền bà Nga gửi ở mỗi ngân hàng.

 

Bài giải


Gọi số tiền bà Nga gửi ngân hàng X là X.
Suy ra số tiền bà Nga gửi ngân hàng Y là [latex]Y=200 000 000-X[/latex].
Lãi gộp vốn trong ngân hàng X trong 5 quý là: [latex]A=X(1+2\%)^5\,\,\,\,\,(1)[/latex].

Lãi gộp vốn trong ngân hàng Y trong 4 quý là: [latex]B=Y(1+2,15\%)^4\,\,\,(2)[/latex].

Tổng lãi suất được ở 2 ngân hàng: [latex]A+B-200000000=189841000\,\,\,\,(3)[/latex].

Từ [latex](1),\,(2),\,(3)[/latex], ta có phương trình:

 

[latex]X(1+2\%)^5+(200 000 000-X)(1+2,15\%)^4-200000000=18984100[/latex]


Giải ra ta được [latex]X=80 000 000[/latex]. Suy ra [latex]Y=120000000[/latex].

Bài viết từ Kho ứng dụng Bitex. 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

dt 2

Bài giải hoàn chỉnh của bài thi HS giải toán trên máy tính Casio năm 2019 / TP HCM

Để giúp các em học sinh 12 tham dự kỳ thi  HỌC SINH GIỎI GIẢI …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết