Bài giải Bài 3 Đề thi MTCT Lạng Sơn 2012-2013 lớp 12 GDTX

Bài giải Bài 3 Đề thi MTCT Lạng Sơn 2012-2013 lớp 12 GDTX

Đề bài: Tính gần đúng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:

[latex]f(x)=\sqrt{5-2x}+\sqrt{3x+4}[/latex]

Bài giải

+ Tập xác định của hàm số:
[latex]D=\left[ -\dfrac{4}{3};\,\dfrac{5}{2}\right][/latex]

+ Đạo hàm của hàm số:

[latex]f'(x)=\dfrac{-1}{\sqrt{5-2x}}+\dfrac{3}{2\sqrt{3x+4}}=\dfrac{3\sqrt{5-2x}-2\sqrt{3x+4}}{2\sqrt{3x+4}\sqrt{5-2x}}[/latex]

Giải phương trình:

[latex]f'(x)=0\Leftrightarrow 3\sqrt{5-2x}=2\sqrt{3x+4}\Leftrightarrow 30x=29 \Leftrightarrow x=\dfrac{29}{30}[/latex]
Dùng chức năng CALC ta có:
[latex]f \left ( \dfrac{29}{30}\right)\approx 4,377975179;\,f \left( \dfrac{5}{2}\right)\approx 3,391164992[/latex]

Kết quả:
[latex]\max_{[-\dfrac{4}{3};\,\dfrac{5}{2}]} f(x)=f\left(\dfrac{29}{30}\right)\approx 4,3780 [/latex]

[latex]\min_{[-\dfrac{4}{3};\,\dfrac{5}{2}]} f(x)=f\left(-\dfrac{4}{3}\right)\approx 2,7689 [/latex] 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

dt 2

Bài giải hoàn chỉnh của bài thi HS giải toán trên máy tính Casio năm 2019 / TP HCM

Để giúp các em học sinh 12 tham dự kỳ thi  HỌC SINH GIỎI GIẢI …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết