GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÀ TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Video trước mình đã chia sẻ về kĩ thuật giải những bài toán tích phân hàm ẩn bằng định nghĩa, kĩ thuật đổi biến và hệ phương trình. Tiếp theo, ở video này mình sẽ chia sẻ thêm về kĩ thuật hệ phương trình và tích phân từng phần.Video này có 2 phần: Giải quyết các bài tích phân hàm ẩn bằng cách sử dụng hệ phương trình và bằng kĩ thuật tích phân từng phần.

Chia sẻ

About Bitex Khánh Vũ

Bitex Khánh Vũ

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 1

  Công thức phải nhớ 1. $u_n=u_1+(n-1)d$ 2. $S_n=\dfrac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$   a) $u_3=u_1+(3-1)d\qquad $ Đ   …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết