GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG ĐỔI BIẾN VÀ SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Video trước mình đã chia sẻ về kĩ thuật giải những bài toán tích phân hàm ẩn bằng định nghĩa và bằng đổi biến. Tiếp theo, ở video này mình sẽ chia sẻ thêm về kĩ thuật đổi biến và sử dụng hệ phương trình. Video này có 2 phần: Giải quyết các bài tích phân hàm ẩn bằng cách sử dụng kĩ thuật đổi biến sử dụng hệ phương trình.

Chia sẻ

About Bitex Khánh Vũ

Bitex Khánh Vũ

Bài Viết Tương Tự

Thủ thuật dùng máy tính Casio Fx-580 VN X để rút gọn biểu thức.

? Làm thế nào để rút gọn biểu thức một cách nhanh chóng: $$2x-1-(-x^2+3x-1)^2=-x^4+6x^3-11x^2+8x-2$$. Nếu …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết