GIẢI NHANH PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRÊN CASIO FX 580VNX

Máy tính CASIO fx 580VNX hỗ trợ kiểm tra nhanh nghiệm của một phương trình lượng giác như thế nào? các bạn cùng xem qua bài viết sau:

Bài toán: Giải các phương trình lượng giác sau:

 1. $latex \sin x=\dfrac{1}{2}$
 2. $latex \sin 3x-\cos 2x=0$

Lời giải:

1. $latex \sin x=\dfrac{1}{2}$

Ta có $latex \sin x=\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow \sin x=\sin \dfrac{\pi }{6}\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & x=\dfrac{\pi }{6}+k2\pi  \\& x=\pi -\dfrac{\pi }{6}+k2\pi  \\ \end{align} \right.(k\in \mathbb{Z})$

Để tìm góc $latex \alpha $ thoả $latex \sin \alpha =\dfrac{1}{2}$ ta thực hiện trên máy tính CASIO fx 580VNX như sau:

Bước 1: Chuyển sang đơn vị góc Radian

 • Cách bấm: qw22

Bước 2: Tìm góc $latex \alpha $

 • Cách bấm: qj1P2=
 • Máy tính hiển thị:
Thao tác trên máy tính casio fx 580vnx
Thao tác trên máy tính

2. $latex \sin 3x-\cos 2x=0$

Ta có:

$latex \sin 3x-\cos 2x=0$ 

$latex \Leftrightarrow \sin 3x=\cos 2x$

$latex \Leftrightarrow \sin 3x=\sin \left( \dfrac{\pi }{2}-2x \right)$ 

$latex \Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}   & 3x=\frac{\pi }{2}-2x+k2\pi  \\   & 3x=\pi -\left( \frac{\pi }{2}-2x \right)+k2\pi  \\  \end{aligned} \right.(k\in \mathbb{Z})$ 

$latex \Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}  & x=\dfrac{\pi }{10}+\dfrac{k2\pi }{5} \\  & x=\dfrac{\pi }{2}+k2\pi  \\ \end{aligned} \right.(k\in \mathbb{Z})$

Ta có thể dùng chức năng CALC để kiểm tra lại kết quả như sau:

Bước 1: Chuyển máy tính sang đơn vị góc Radian (Nếu đang ở đơn vị này thì bỏ qua bước này)

 • Cách bấm: qw22

Bước 2: Chuyển vế phải của phương trình về vế trái và nhập biểu thức:

 • Cách bấm: j3[)pk2[)
 • Máy tính hiển thị:
Nhập biểu thức
Nhập biểu thức

Bước 3: Ta tính giá trị của biểu thức vừa nhập tại $latex x=\dfrac{\pi }{10}$ (ứng với $latex k=0$)

 • Cách bấm: rqKP10==
 • Máy tính hiển thị:
Kết quả CALC tại x = 0
Kết quả CALC tại x = 0

Ta tiếp tục kiểm tra tại $latex x=\dfrac{\pi }{10}+\dfrac{2\pi }{5}$ (ứng với $latex k=1$)

 • Cách bấm: rqKP10==
 • Máy tính hiển thị:
Kết quả trên máy tính CASIO fx 580VNX
Kết quả trên máy tính CASIO fx 580VNX

Vậy ứng với $latex k=0$ và $latex k=1$ biểu thức đều bằng $latex 0$. Do đó có thể an tâm về kết quả $latex x=\dfrac{\pi }{10}+\dfrac{k2\pi }{5}(k\in \mathbb{Z})$. Các bạn thử thực hành với họ nghiệm còn lại.

Hãy truy cập diendanmaytinhcamtay.vn để nhận được các bài giảng hay mỗi ngày.

Chia sẻ

About Bitex Casio

Bitex Casio

Bài Viết Tương Tự

12345

Tìm Căn Bậc Hai Số Phức.

Phương pháp: – Để máy chế độ  w2 – Nhập số phức $z$ bằng để …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết