GIẢI CHI TIẾT BÀI TOÁN OXYZ MỨC ĐỘ VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THAM KHẢO THPT 2023

  • 03/03/2023
  • 64 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: (Câu 46 đề tham khảo THPT 2023)Trong không gian Oxyz, cho điểm $A(0;1;2)$ và đường thẳng $d: \dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-1}{-3}$. Gọi $(P)$ là mặt phẳng đi qua $A$ và chứa $d$. Khoảng cách từ điểm $M(5;-1;3)$ đến $(P)$ bằng

A. 5.                               B. $\dfrac{1}{3}$                           C. 1.                         D. $\dfrac{11}{3}$

Lời giải

Untitled 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$B\in d\Rightarrow B(2;1;1)$

$\overrightarrow{AB}=(2;0;-1)$

$\overrightarrow{u_{d}}=(2;2;-3)$

Ta có

$\left\{\begin{matrix}\overrightarrow{n_{(P)}}\perp \overrightarrow{AB}\\\overrightarrow{n_{(P)}}\perp \overrightarrow{u_{d}}\end{matrix}\right.\Rightarrow \overrightarrow{n_{(P)}}=[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{u_{d}}]=(2;4;4)$

(P) có $\left\{\begin{matrix}A(0;1;2)\\\overrightarrow{n_{(P)}}=(2;4;4)\end{matrix}\right.$

$\Rightarrow (P): x+2y+2z-6=0$

$d(M,(P))=\dfrac{|5+2.(-1)+2.3-6|}{\sqrt{1^{2}+2^{2}+2^{2}}}=1$

Chọn C

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Huỳnh Lê Thu Thảo

Bài Viết Tương Tự

ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG VECTƠ CỦA MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN OXYZ

Đề bài: Cho $A(1;0;0), B(0;0;2), C(0;1;1), D(-2;1;0)$. Chứng minh rằng: bốn điểm $A, B, C, …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết