GIẢI CÁC BÀI TOÁN TỌA ĐỘ OXYZ MỨC ĐỘ VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT CÁC NĂM GẦN ĐÂY

  • 31/01/2023
  • 81 lượt xem
  • thaohlt

Bài 1: (câu 45 mã đề 101 THPT 2021) Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $d: \dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-2}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x+2y+z-4=0$. Hình chiếu vuông góc của $d$ lên $(P)$ là đường thẳng có phương trình:

A. $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z+2}{-4}.$                                       B. $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z+2}{1}.$

C. $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-2}{-4}.$                                        D. $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z-2}{1}.$

Lời giải

Ta có: $d\cap (P)=A\Rightarrow A(0;1;2)$

Lấy điểm $B\in d$ (khác $A$) $\Rightarrow B(2;3;0)$

Gọi $\Delta $ là đường thẳng đi qua $B$ và vuông góc với $(P)$ khi đó $\Delta :\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z}{1}$

Gọi $H=\Delta \cap (P)\Rightarrow H(t+2;2t+3;t)$

Mặt khác, $H\in (P)\Rightarrow t+2+2(2t+3)+3t-4=0\Leftrightarrow t=\dfrac{-2}{3}\Rightarrow H\begin{pmatrix}\dfrac{4}{3};\dfrac{5}{3};\dfrac{-2}{3}\end{pmatrix}\Rightarrow \overrightarrow{AH}=\begin{pmatrix}\dfrac{4}{3};\dfrac{2}{3};\dfrac{-8}{3}\end{pmatrix}$

Gọi $d’$ là hình chiếu của $d$ lên $(P)$ khi đó $d’$ đi qua A và có một VTCP $\overrightarrow{u}=(2;1;-4)$

$\Rightarrow d’: \dfrac{x}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-2}{-4}$

Chọn C

 

Bài 2:(Câu 42 mã đề 101 THPT 2022) Trong không gian Oxyz, cho điểm $A(1;2;-2)$. Gọi $(P)$ là mặt phẳng chứa trục $Ox$ sao cho khoảng cách từ $A$ đến $(P)$ lớn nhất. Phương trình của $(P)$ là:

A. $2y+z=0$.                         B. $2y-z=0$.                             C. $y+z=0$.                         D. $y-z=0$.      

Lời giải

Untitled 1

Gọi $H$ và $K$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của $A$ lên $(P)$ và trục $Ox$.

Ta có  $d(A,(P))=AH\leq AK$

$\Rightarrow d(A,(P))$ lớn nhất khi $H\equiv K$

$K$ là hình chiếu vuông góc của $A$ lên trục $Ox$ $\Rightarrow K(1;0;0)$ $\Rightarrow \overrightarrow{AK}=(0;-2;2)$

$(P)$ đi qua $K$ và nhận $\overrightarrow{AK}$ làm vectơ pháp tuyến $\Leftrightarrow (P):y-z=0$

Chọn D

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Huỳnh Lê Thu Thảo

Bài Viết Tương Tự

Nen Non

GIẢI CHI TIẾT CÂU HÌNH NÓN MỨC ĐỘ VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THAM KHẢO THPT 2023

Đề bài: (Câu 48 đề tham khảo THPT 2023) Cho khối nón có đỉnh $S$, …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết