DÙNG TABLE ĐỂ NHỚ CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC ĐẶC BIỆT

Ta đã biết, hàm $\sin ,\cos $ tuần hoàn theo chu kỳ $2\pi $, hàm $\tan ,cot$ tuần hoàn theo chu kỳ $\pi $.

Xét hàm số $\sin x=\alpha$

Chuyển máy tính về chế độ Radian qw22

Vào phương thức TABLE: w8

 Trường hợp 1. $\alpha =0$, bằng lập bảng ta ghi nhớ được họ nghiệm $x=k\pi $.

image001 1 image002 1

image003 1 image004 1

image005 1 image006 1

image007

Từ bảng thấy các giá trị đặc biệt: $\pi ,2\pi ,3\pi ,4\pi ,5\pi $

Trường hợp 2. $\alpha =-1$, bằng lập bảng ta ghi nhớ được họ nghiệm $x=\dfrac{-1}{2}\pi +k\pi $.

image008

image001 1image009

image010 image011

image012 image013 image014

Từ bảng thấy các giá trị đặc biệt: $\dfrac{-1}{2}\pi ;\dfrac{3}{2}\pi ,\dfrac{7}{2}\pi ,\dfrac{11}{2}\pi ,\dfrac{15}{2}\pi $

Trường hợp 3. $\alpha =1$, bằng lập bảng ta ghi nhớ được họ nghiệm $x=\dfrac{1}{2}\pi +k\pi $.

image015

image001 1 image009

image010 image011

image012 image013

image014

Từ bảng thấy các giá trị đặc biệt: $\dfrac{1}{2}\pi ;\dfrac{5}{2}\pi ,\dfrac{9}{2}\pi ,\dfrac{13}{2}\pi $


Mọi ý kiến đóng góp và các câu hỏi thắc mắc về các bài viết hướng dẫn giải toán casio cũng như các vấn đề về máy tính Casio fx 580vnx , bạn đọc có thể gởi tin nhắn trực tiếp về fanpage DIỄN ĐÀN TOÁN CASIO

Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Bài Viết Tương Tự

Tetrahedron

Đặc điểm của khối tứ diện khi biết trước độ dài của 6 cạnh

Đặt vấn đề: Khi ta gặp một khối tứ diện với độ dài  6 cạnh không …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết